LYRISCHE TEKSTEN

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
LYRISCHE TEKSTEN Door Mind Map: LYRISCHE TEKSTEN

1. Titel

2. Thema

3. Rijm

3.1. slagrijm

3.1.1. aaa

3.2. gepaard rijm

3.2.1. aa bb

3.3. gekruist rijm

3.3.1. abab

3.4. omarmend rijm

3.4.1. abba

3.5. verspringend rijm

3.5.1. abc abc

4. Klank

5. Ritme metrum

5.1. jambe

5.1.1. O-B

5.2. trochee

5.2.1. B-O

5.3. anapest

5.3.1. O-O-B

5.4. dactylus

5.4.1. B-O-O

5.5. amfibrachys

5.5.1. O-B-O

6. Vers strofebouw

6.1. sonnet ?

6.1.1. 4-4-3-3

6.2. Limerick ?

6.2.1. 5 regels

6.3. Rondeel

6.3.1. 1=4=7 / 2=8

6.4. ...

7. Beeldspraak

7.1. vergelijking

7.1.1. als/zoals/gelijk

7.2. metafoor

7.2.1. vergelijking zonder als

7.3. metonymie

7.3.1. "pars pro toto"

7.4. personificatie

7.4.1. menselijk eigenschap

7.5. synesthesie

7.5.1. verschillende zintuigen

8. Stijlfiguren

8.1. parallellisme

8.1.1. onvolledige herhaling

8.2. antithese

8.2.1. tegenstelling

8.3. oxymoron

8.3.1. "oud nieuws"

8.4. paradox

8.4.1. tegenstrijdigheid

8.5. herhaling

8.6. chiasme (kruisstelling)

8.6.1. twee tegengestelde eigenschappen

8.7. retorische vraag

8.7.1. vraag zonder antwoord

8.8. hyperbool

8.8.1. zwaar overdrijven

8.9. ironie

8.9.1. tegenovergestelde van wat men bedoelt

8.10. anafoor

8.10.1. herhaling woordgroepen (begin)

8.11. epifoor

8.11.1. herhaling woordgroepen (einde)