Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Scheikunde Door Mind Map: Scheikunde

1. Atomen

1.1. Atoombouw

1.1.1. Protonen

1.1.2. Neutronen

1.1.3. Elektronen

1.1.3.1. Elektro-negativiteit

1.1.3.2. Elektronen configuratie

1.1.3.2.1. Schillen

1.2. Massa

1.2.1. Relatieve atoommassa

1.2.2. Atoommassa

1.3. Atoomtromp

1.3.1. Valentie elektron niet meegerekend

1.4. Binding

1.4.1. Vrij elektronnenpaar

1.4.2. Lewisstructuur

1.4.3. Polariteit

1.4.3.1. Polaire/apolaire binding

1.4.3.2. Dipool moment

1.4.3.2.1. Dipoolmolecuul

2. Atoommodel

2.1. Schrödinger

2.2. Bohr

3. Grootheden

3.1. Macro

3.2. Meso

3.3. Micro

4. Materialen

4.1. Plastic

4.1.1. Bioplastic

4.2. Metaal

4.2.1. Alliage

4.2.2. Erts

4.2.3. Metaalrooster

4.2.4. Vervormbaarheid

4.2.5. Metaalatomen

4.2.6. Metaalbinding

4.2.6.1. Elektronenzee-model

4.3. Moleculairestoffen

4.4. Zouten

4.5. Keramiek

4.6. Composiet

4.7. Eigenschap

4.7.1. Buigen

4.7.2. Breken

4.7.3. Treksterkte

4.7.4. Geleiden

4.7.5. Bros

4.7.6. Waterafstotend

4.7.7. Zuur

4.7.8. Basisch

5. Reacties

5.1. Condensatiereactie

5.2. Hydrolysatie

5.3. Veresteringreactie

5.3.1. Zuur

5.3.2. Alcohol

5.4. Botsende deeltjes

5.5. Kenmerken

5.5.1. Massabehoud

5.5.2. Landingsbehoud

5.5.3. Energiebehoud

5.5.4. Molverhouding

5.5.5. Soorten

5.5.5.1. Redox

5.5.5.1.1. Standaard elektrodenpotentiaal

5.5.5.1.2. Elektrochemie

5.5.5.1.3. Halfreactie

5.5.5.1.4. Reductor

5.5.5.1.5. Oxidator

5.5.5.1.6. Aflopend

5.5.5.1.7. Evenwicht

5.5.5.1.8. Geen reactie

5.5.5.2. Radicaal

5.5.5.2.1. Polongatie

5.5.5.2.2. Terminatie

5.5.5.2.3. Initiatie

5.5.5.3. Catabole

5.5.5.4. Anabole

5.5.5.5. Ontledingsreactie

5.5.5.5.1. Elektrolyse

5.5.5.6. Verbrandingsreactie

5.5.5.6.1. Volledige verbranding

5.5.5.6.2. Ontbrandingstemperatuur

5.5.5.6.3. Brandstof

5.5.5.7. Omkeerbare reactie

5.5.5.7.1. Chemisch evenwicht

5.5.5.8. Neerslagreactie

5.5.5.9. Hydrolysatie

5.5.5.10. Condensatie

5.5.5.11. Verestering

5.5.5.12. Omzettingsreactie

5.5.5.12.1. Fotosynthese

5.5.5.13. Additie reactie

5.5.5.14. Eliminatie reactie

5.5.5.15. Substitutie reactie

5.5.5.15.1. Sn1

5.5.5.15.2. Sn2

5.5.5.15.3. Nucleofiel

5.5.5.15.4. Elektrofiel

5.5.5.16. Isomerisatie reactie

5.5.5.17. Zuur base

5.5.5.17.1. Sterk

5.5.5.17.2. Zwak

5.5.5.17.3. pH/pOH

5.5.5.18. Oxidatie

5.5.6. Reactie energie

5.5.6.1. Exotherm

5.5.6.2. Endotherm

5.5.6.3. Activeringsenergie

5.5.6.4. Energiediagram

5.5.6.5. Wet van behoud van energie

5.5.6.6. Energiebalans

5.5.6.7. Energie diagram

5.5.6.8. Faseovergang (energie)

5.5.6.9. Warmte

5.5.6.9.1. Q

5.5.6.9.2. Vormingswarmte

5.5.6.9.3. Verbrandingswarmte

5.6. Rekenen

5.6.1. Mol

5.6.2. Molecuulmassa

5.6.3. Molaire massa

5.6.4. Dichtheid

5.6.5. Concentratie

5.6.6. Molariteit

5.6.7. Molverhouding

5.6.8. Massaverhouding

5.6.9. Getal van Avogadro

5.6.10. Ijklijn

5.6.11. Titreren

5.6.12. Verdunningsreeks

5.6.13. pH

5.6.13.1. -log

5.6.13.2. Concentratie

5.7. Snelheid

5.7.1. Soort stof

5.7.2. Concentratie

5.7.3. Verdeling

5.7.4. Temperatuur

5.7.5. Katalysator

5.7.5.1. Insteltijd

5.7.5.2. Reforming

5.8. Residu

5.9. Reactiemechanisme

6. Moleculen

6.1. Molecuulformule

6.2. Structuurformule

6.3. Molecuulrooster

6.4. Atoom/covalente binding

6.4.1. Chemische reactie

6.4.2. Edelgasconfiguratie

6.5. Isomerie

6.5.1. Cis-transisomerie

6.5.2. Structuur isomerie

6.5.3. Spiegelbeeld isomerie

6.5.3.1. Inwendig spiegel vlak

6.6. Optische isomerie

7. Balans

7.1. Energie balans

7.2. Massa balans

7.3. Atoombalans

8. Scheidingmethodes

8.1. Indampen

8.2. Zeven

8.3. Bezinken

8.4. Centrifugeren

8.5. Filtratie

8.6. Destilatie

8.7. Extraheren

8.8. Absorptie

8.9. Adsorptie

8.10. Chromatografie

8.10.1. Schotels

9. Stoffen

9.1. Eigenschappen

9.1.1. Temperatuur

9.1.1.1. Faseovergang

9.1.1.1.1. Kooktraject

9.2. Veranderen

9.2.1. Thermoharder

9.2.2. Thermoplast

9.3. Polymeren

9.3.1. Polymeernetwerk

9.3.2. Crosslink

9.3.3. Polyester

9.3.4. Polyamide

9.3.5. Elastomeer

9.3.6. Condensatiepolymeer

9.3.7. Monomeer

9.3.8. Dimeer

9.3.9. Polymeer

9.4. Amorf

9.4.1. Kristallijn

9.5. Karakteristieke groepen

9.5.1. Zuur-groep

9.5.2. Amino-groep

9.5.3. Ester-binding

9.5.4. Peptide-binding

9.6. Eiwitten

9.7. Koolhydraten

9.8. Vetten

9.8.1. Glycerol

9.8.2. Vetzuren

9.8.3. Tri-ester

9.8.4. Verzadigde

9.8.5. Onverzadigde

10. Periodieksysteem

10.1. Trends

10.1.1. Elektronegativiteit

10.2. Hoofdgroepen

10.3. Element

10.3.1. Edelmetaal

10.4. Groepen (18)

10.4.1. Nevengroepen (10)

10.4.2. Hoofdgroepen (8)

10.5. Elektronegativiteit

10.5.1. Wet van Coulomb

10.5.1.1. Aantrekkingskracht

10.6. Atoomnummer

10.6.1. protonen in de kern

10.7. Massagetal

10.7.1. Relatieve atoommassa

10.7.1.1. Isotopen

11. Groene chemie

11.1. Atoomeconomie

11.2. Rendement

11.3. E-factor

11.4. Q-factor

11.5. MAC waarde

11.6. Theoretische opbrengst

11.7. Praktische opbrengst

11.8. Proces

11.8.1. Batchproces

11.8.2. Continu proces

11.9. Blokschema

11.9.1. Procesnaam + stofstromen

11.9.2. Recirculatie

11.9.2.1. Cradle to cradle

11.10. Cradle to cradle

11.11. Rendement

12. Veiligheid

12.1. H en P zinnen

13. Analysetechnieken

13.1. Kwantitatief

13.1.1. Titratie

13.1.2. Ijklijn

13.2. Kwalitatief

13.2.1. Chromatografie

13.2.1.1. Papier

13.2.1.2. Gas

13.2.1.3. Kolom

13.2.2. Massaspectrometrie

14. Biochemie

14.1. Voedingsstoffen

14.2. ATP

14.3. ADP

14.4. Metabolisme

14.4.1. Katabolisme

14.4.2. Anabolisme