Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Scheikunde Door Mind Map: Scheikunde

1. Scheidingmethodes

1.1. Indampen

1.2. Zeven

1.3. Bezinken

1.4. Centrifugeren

1.5. Filtratie

1.6. Destilatie

1.7. Extraheren

1.8. Absorptie

1.9. Adsorptie

1.10. Chromatografie

1.10.1. Schotels

2. Stoffen

2.1. Eigenschappen

2.1.1. Temperatuur

2.1.1.1. Faseovergang

2.1.1.1.1. Kooktraject

2.2. Veranderen

2.2.1. Thermoharder

2.2.2. Thermoplast

2.3. Polymeren

2.3.1. Polymeernetwerk

2.3.2. Crosslink

2.3.3. Polyester

2.3.4. Polyamide

2.3.5. Elastomeer

2.3.6. Condensatiepolymeer

2.3.7. Monomeer

2.3.8. Dimeer

2.3.9. Polymeer

2.4. Amorf

2.4.1. Kristallijn

2.5. Karakteristieke groepen

2.5.1. Zuur-groep

2.5.2. Amino-groep

2.5.3. Ester-binding

2.5.4. Peptide-binding

2.6. Eiwitten

2.7. Koolhydraten

2.8. Vetten

2.8.1. Glycerol

2.8.2. Vetzuren

2.8.3. Tri-ester

2.8.4. Verzadigde

2.8.5. Onverzadigde

3. Atomen

3.1. Atoombouw

3.1.1. Protonen

3.1.2. Neutronen

3.1.3. Elektronen

3.1.3.1. Elektro-negativiteit

3.1.3.2. Elektronen configuratie

3.1.3.2.1. Schillen

3.2. Massa

3.2.1. Relatieve atoommassa

3.2.2. Atoommassa

3.3. Atoomtromp

3.3.1. Valentie elektron niet meegerekend

3.4. Binding

3.4.1. Vrij elektronnenpaar

3.4.2. Lewisstructuur

3.4.3. Polariteit

3.4.3.1. Polaire/apolaire binding

3.4.3.2. Dipool moment

3.4.3.2.1. Dipoolmolecuul

4. Atoommodel

4.1. Schrödinger

4.2. Bohr

5. Grootheden

5.1. Macro

5.2. Meso

5.3. Micro

6. Materialen

6.1. Plastic

6.1.1. Bioplastic

6.2. Metaal

6.2.1. Alliage

6.2.2. Erts

6.2.3. Metaalrooster

6.2.4. Vervormbaarheid

6.2.5. Metaalatomen

6.2.6. Metaalbinding

6.2.6.1. Elektronenzee-model

6.3. Moleculairestoffen

6.4. Zouten

6.5. Keramiek

6.6. Composiet

6.7. Eigenschap

6.7.1. Buigen

6.7.2. Breken

6.7.3. Treksterkte

6.7.4. Geleiden

6.7.5. Bros

6.7.6. Waterafstotend

6.7.7. Zuur

6.7.8. Basisch

7. Reacties

7.1. Condensatiereactie

7.2. Hydrolysatie

7.3. Veresteringreactie

7.3.1. Zuur

7.3.2. Alcohol

7.4. Botsende deeltjes

7.5. Kenmerken

7.5.1. Massabehoud

7.5.2. Landingsbehoud

7.5.3. Energiebehoud

7.5.4. Molverhouding

7.5.5. Soorten

7.5.5.1. Redox

7.5.5.1.1. Standaard elektrodenpotentiaal

7.5.5.1.2. Elektrochemie

7.5.5.1.3. Halfreactie

7.5.5.1.4. Reductor

7.5.5.1.5. Oxidator

7.5.5.1.6. Aflopend

7.5.5.1.7. Evenwicht

7.5.5.1.8. Geen reactie

7.5.5.2. Radicaal

7.5.5.2.1. Polongatie

7.5.5.2.2. Terminatie

7.5.5.2.3. Initiatie

7.5.5.3. Catabole

7.5.5.4. Anabole

7.5.5.5. Ontledingsreactie

7.5.5.5.1. Elektrolyse

7.5.5.6. Verbrandingsreactie

7.5.5.6.1. Volledige verbranding

7.5.5.6.2. Ontbrandingstemperatuur

7.5.5.6.3. Brandstof

7.5.5.7. Omkeerbare reactie

7.5.5.7.1. Chemisch evenwicht

7.5.5.8. Neerslagreactie

7.5.5.9. Hydrolysatie

7.5.5.10. Condensatie

7.5.5.11. Verestering

7.5.5.12. Omzettingsreactie

7.5.5.12.1. Fotosynthese

7.5.5.13. Additie reactie

7.5.5.14. Eliminatie reactie

7.5.5.15. Substitutie reactie

7.5.5.15.1. Sn1

7.5.5.15.2. Sn2

7.5.5.15.3. Nucleofiel

7.5.5.15.4. Elektrofiel

7.5.5.16. Isomerisatie reactie

7.5.5.17. Zuur base

7.5.5.17.1. Sterk

7.5.5.17.2. Zwak

7.5.5.17.3. pH/pOH

7.5.5.18. Oxidatie

7.5.6. Reactie energie

7.5.6.1. Exotherm

7.5.6.2. Endotherm

7.5.6.3. Activeringsenergie

7.5.6.4. Energiediagram

7.5.6.5. Wet van behoud van energie

7.5.6.6. Energiebalans

7.5.6.7. Energie diagram

7.5.6.8. Faseovergang (energie)

7.5.6.9. Warmte

7.5.6.9.1. Q

7.5.6.9.2. Vormingswarmte

7.5.6.9.3. Verbrandingswarmte

7.6. Rekenen

7.6.1. Mol

7.6.2. Molecuulmassa

7.6.3. Molaire massa

7.6.4. Dichtheid

7.6.5. Concentratie

7.6.6. Molariteit

7.6.7. Molverhouding

7.6.8. Massaverhouding

7.6.9. Getal van Avogadro

7.6.10. Ijklijn

7.6.11. Titreren

7.6.12. Verdunningsreeks

7.6.13. pH

7.6.13.1. -log

7.6.13.2. Concentratie

7.7. Snelheid

7.7.1. Soort stof

7.7.2. Concentratie

7.7.3. Verdeling

7.7.4. Temperatuur

7.7.5. Katalysator

7.7.5.1. Insteltijd

7.7.5.2. Reforming

7.8. Residu

7.9. Reactiemechanisme

8. Periodieksysteem

8.1. Trends

8.1.1. Elektronegativiteit

8.2. Hoofdgroepen

8.3. Element

8.3.1. Edelmetaal

8.4. Groepen (18)

8.4.1. Nevengroepen (10)

8.4.2. Hoofdgroepen (8)

8.5. Elektronegativiteit

8.5.1. Wet van Coulomb

8.5.1.1. Aantrekkingskracht

8.6. Atoomnummer

8.6.1. protonen in de kern

8.7. Massagetal

8.7.1. Relatieve atoommassa

8.7.1.1. Isotopen

9. Moleculen

9.1. Molecuulformule

9.2. Structuurformule

9.3. Molecuulrooster

9.4. Atoom/covalente binding

9.4.1. Chemische reactie

9.4.2. Edelgasconfiguratie

9.5. Isomerie

9.5.1. Cis-transisomerie

9.5.2. Structuur isomerie

9.5.3. Spiegelbeeld isomerie

9.5.3.1. Inwendig spiegel vlak

9.6. Optische isomerie

10. Groene chemie

10.1. Atoomeconomie

10.2. Rendement

10.3. E-factor

10.4. Q-factor

10.5. MAC waarde

10.6. Theoretische opbrengst

10.7. Praktische opbrengst

10.8. Proces

10.8.1. Batchproces

10.8.2. Continu proces

10.9. Blokschema

10.9.1. Procesnaam + stofstromen

10.9.2. Recirculatie

10.9.2.1. Cradle to cradle

10.10. Cradle to cradle

10.11. Rendement

11. Balans

11.1. Energie balans

11.2. Massa balans

11.3. Atoombalans

12. Veiligheid

12.1. H en P zinnen

13. Analysetechnieken

13.1. Kwantitatief

13.1.1. Titratie

13.1.2. Ijklijn

13.2. Kwalitatief

13.2.1. Chromatografie

13.2.1.1. Papier

13.2.1.2. Gas

13.2.1.3. Kolom

13.2.2. Massaspectrometrie

14. Biochemie

14.1. Voedingsstoffen

14.2. ATP

14.3. ADP

14.4. Metabolisme

14.4.1. Katabolisme

14.4.2. Anabolisme