Psychologie als wetenschap

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Psychologie als wetenschap Door Mind Map: Psychologie als wetenschap

1. 1. Algemene inleiding

1.1. Onderzoek Anderson en Pichert = perspectief van waaruit je kijkt is mee bepalend voor wat je ziet (huis)

1.2. Ebbinghaus: psychologie is een zoektocht naar antwoorden over het waarom van ons handelen en het handelen van anderen (eeuwenoud maar vaak verkeerd!)

1.3. Wundt: 1879 = geboortejaar v/d psychologie als wetenschap

2. 2. Voorgeschiedenis

2.1. FILOSOFIE

2.1.1. Rationalisme (Descartes)

2.1.2. Empirisme (Bacon, Berkely)

2.1.3. Associationisme (Hartley, Mill)

2.2. FYSIOLOGIE EN NEUROLOGIE >< monolitisch blok v Descartes

2.2.1. Whitt

2.2.2. Gall

2.2.3. Broca

3. 4. Studie van het bewustzijn

3.1. Doel: mysterie v geest en bewustzijn ontrafelen

3.2. Wundt

3.2.1. Gedachte-experiment: reactietijden meten (visueel vs auditief en individuen onderling) + rol v/d anticipatie

3.3. Tichtener

3.3.1. Introspectie: observeren & waarnemen v/d eigen subjectieve innerlijke ervaring

3.4. James

3.4.1. Functionalisme

4. 3. Domeinen in de psychologie

4.1. Functieleer

4.1.1. = algemene processen die gedrag mogelijk maken en de onderlinge samenhang van deze processen bv aandacht

4.2. Differentiële psyschologie

4.2.1. = verschillen (!) tussen individuen meten op verschillende persoonlijkheidskenmerken

4.3. Ontwikkelingspsychologie

4.3.1. = ontwikkeling vd persoonlijkheid i/d verschillende levensfasen

4.4. Sociale psychologie

4.4.1. = sociale invloeden op individueel functioneren en individueel functioneren in sociaal opzicht

4.5. Gedragsneurowetenschappen

4.5.1. = biologische substraten( v zenuwcel tot hersenstructuren)

5. Vier paradigma's

5.1. Studie van het onbewuste

5.1.1. Freud

5.1.1.1. Grondlegger v/d psychoanalyse

5.1.1.2. 3 niveaus van bewustzijn: onbewust, voorbewust, bewust

5.1.1.3. 3 niveaus v/d persoonlijkheid: ich (ego), es (id) , über-ich (superego)

5.1.1.3.1. realiteitsprincipe

5.1.1.3.2. pleasure principle

5.1.1.3.3. geweten

5.1.1.4. ontwikkeling

5.1.1.4.1. orale fase

5.1.1.4.2. anale fase

5.1.1.4.3. oedipale (fallische) fase

5.1.1.4.4. latentiefase

5.1.1.4.5. symptomen genezen (hypnose, vrije associatie, droominhouden, duiding v overdracht)

5.2. Gedragswetenschappen

5.2.1. BEHAVIORISME

5.2.1.1. = met relatie tav observeerbare stimuli in omgeving en observeerbare registreerbare gedrag -> leerprocessen

5.2.2. ORTHODOXE BEHAVIORISME (Watson: S-R)

5.2.2.1. Thorndike - trial & error - puzzle-box experiment - law of effect (operante conditionering p 15) = reactie --> gedrag

5.2.2.2. ivan pavlov: klassieke conditionering (geconditioneerde reflex) = reactie --> prikkel

5.2.3. NEO-BEHAVIORISME (Woodworth: S-O-R)

5.2.3.1. = indirect observeerbaar door gedragsmatige gevolgen of situationele antecedenten

5.2.4. RADICAAL BEHAVIORISME (Skinner)

5.2.4.1. = enkel functionele samenhang aantonen tussen gedrag en omgeving (nt: verklaren)

5.3. Humanisme

5.4. Cognitieve wetenschap

5.4.1. GESTALTPSYCHOLOGIE

5.4.1.1. Het geheel (Gestalt) = meer & kwalitatief anders dan de som v/d enkelvoudige belevingen (>< structuralisten)

5.4.1.2. Wet v/d gelijkheid en wet v/d nabijheid

5.4.2. COGNITIEF BEHAVIORISME (Tolman)

5.4.2.1. gedrag = doelgerichte activiteit (S-O-R)

5.4.3. COGNITIEVE PSYCHOLOGIE

5.4.3.1. Hoe kennis opslagen i/h geheugen & activeren uit het geheugen?

5.4.3.2. oorspronkelijk: bewuste vs automatische processen

5.4.3.3. complexe info-verwerking i/d hersenen