M-decreet met focus op autisme

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
M-decreet met focus op autisme Door Mind Map: M-decreet met focus op autisme

1. Waarom?

1.1. Veel leerlingen speciale onderwijsbehoeften nodig.

1.2. Meer en meer kinderen in buitengewoon onderwijs.

1.3. Gelijke kansen voor iedereen.

2. Zes krachtlijnen

2.1. 1. Eerst gewoon onderwijs, daarna buitengewoon

2.2. 2. Recht op redelijke aanpassingen

2.3. 3. Recht op inschrijven in gewone school

2.4. 4. Nieuwe types in buitengewoon onderwijs

2.5. 5. Nieuwe toelatingsvoorwaarden

2.6. 6. Ondersteuning voor gewoon onderwijs

3. M?

3.1. staat voor 'maatregelen'

4. 4 fasen voor zorg

4.1. fase 1

4.1.1. Brede basiszorg

4.2. fase 2

4.2.1. Verhoogde zorg

4.3. fase 3

4.3.1. Uitbreiding van zorg

4.4. fase 4

4.4.1. Op maat

5. Autisme

5.1. ASS

5.1.1. Autismespectrumstoornis

5.2. gecompliceerde ontwikkeling

5.3. moeilijkheden met

5.3.1. taalkundig

5.3.2. cognitief

5.3.3. sociale vaardigheden

5.3.4. motoriek

5.4. ook een kans in het onderwijs!

6. CLB

6.1. ook functie

6.2. twijfels tussen

6.2.1. ouders

6.2.2. CLB

6.2.3. school

6.3. CLB beslist uiteindelijk!