Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
GVO Door Mind Map: GVO

1. Het doel

1.1. Bevorderen van gezondheid

1.2. Ziekte bestrijden

1.3. Gevolgen van ziekte en handicaps beperken

1.4. Mensen helpen hun gezondheidsproblemen te hanteren

2. De uitgangspunten

2.1. Gericht op gezondheidsproblemen waarbij gedrag belangrijk is

2.2. Oorzaken en factoren worden bekeken: Gezondheidsdeterminanten

2.2.1. Endogene factoren

2.2.2. Omgevingsfactoren

2.2.3. Leefstijl

2.2.4. Gezondheidszorg

2.3. Het is een middel om gedrag te beïvloeden

2.4. De effecten worden geëvalueerd

3. Preventie

3.1. Primaire preventie

3.2. Secundaire preventie

3.3. Tertiaire preventie

3.3.1. Patiënten voorlichting en-opvoeding: PVO

3.3.1.1. Informatie

3.3.1.2. Instructie

3.3.1.3. Educatie

3.3.1.4. Begeleiding of coaching

4. Belang voor de overheid

4.1. Democratisch beleid

4.2. Kostenbesparing

4.3. Gezonde levensstijl