Gezondheidsfactoren bij bereiken pensioen

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Gezondheidsfactoren bij bereiken pensioen Door Mind Map: Gezondheidsfactoren bij bereiken pensioen

1. Groei

1.1. Indicator: groeicurve

1.1.1. Gewicht

1.1.2. Lengte

1.1.3. Hoofdomtrek

1.2. Lengtegroei, vetweefsel

1.3. 3 factoren

1.3.1. Interne factoren (hormonen)

1.3.2. Externe factoren (voeding, psychosociale en economische factoren)

1.3.3. Genetische factoren

2. Ontwikkeling

2.1. Vanwiechenontwikkelingsonderzoek (psychomotorisch, neurologisch)

2.2. Secundaire geslachtskenmerken

2.3. Prefrontale cortex, amygdala

2.3.1. Emoties overhand

2.3.2. Slecht plannen

2.3.3. Nog geen helikopterview

2.3.4. Abstract denken

2.4. 3 soorten

2.4.1. Cognitief

2.4.1.1. Reversibiliteit

2.4.1.2. Decentratie

2.4.1.3. Logica

2.4.2. Psychisch

2.4.2.1. Stressoren: emotiegerichte coping

2.4.3. Sociaal

2.4.3.1. Leeftijdsgenoten

3. Sociaal netwerk

3.1. Psychologisch

3.1.1. Emotioneel en cognitief

3.1.1.1. Weinig stress

3.1.1.2. Goed humeur

3.1.1.3. Emotieregulatie

3.1.1.4. Goed ervaren welzijn

3.2. Gedrag

3.2.1. Goede voeding

3.2.2. Geen risicogedrag

3.2.3. Geen crimineel gedrag

3.3. Fysiologisch

3.3.1. Cardiovasculair

3.3.1.1. Bufferend effect stress

3.3.2. Neuro-endocrien

3.3.2.1. Meer oxytocine

3.3.3. Immuunsysteem

3.3.3.1. Goed werkend

3.4. Sociale steun

3.4.1. Waarderingssteun

3.4.2. Emotionele steun

3.4.3. Informatieve steun

3.4.4. Materiële steun

4. Veilige hechting

4.1. Voldoende warmte en veiligheid

4.2. Vertrouwen in vreemden

4.3. Aanpassing aan veranderingen

4.4. Intern werkmodel

4.5. Autonomie vreemde situatie

5. Gedrag

5.1. Weinig isicogedrag

5.1.1. Eigen identiteit

5.1.2. Aanpassing aan peergroup

5.1.3. Grenzen verkennen

5.1.4. Risico's nemen

5.2. Beschermende factoren

5.2.1. Probleemgerichte coping

5.2.2. Steun van peergroup

6. Gezonde zwangerschap

6.1. Geen alcohol

6.2. Sociale steun

6.3. Geen infecties of ziektes

6.4. Geen stress

6.5. Extra foliumzuur

6.6. Optimale leeftijd

7. Gezondheidsvaardigheden

7.1. Hoge opleiding

7.1.1. Basisvaardigheden lezen, schrijven

7.1.2. Informatie lezen en begrijpen

7.1.3. Informatie over gezondheid

7.1.4. Kritisch analyseren

7.1.5. Controle op gezondheid

7.1.6. Zelfvertrouwen, motivatie

7.2. Gevolgen

7.2.1. Goed ervaren gezondheid

7.2.2. Minder kans op ziektes

7.3. Perspectieven

7.3.1. Klinisch

7.3.1.1. Info lezen en begrijpen

7.3.2. Volksgezondheid

7.3.2.1. Preventie

7.3.2.2. Gezondheidsbevordering

7.3.2.3. Sociale factoren

7.3.2.4. Omgeving

7.3.2.5. Persoonlijke factoren

8. Gezond werk

8.1. Belangrijke aspecten

8.1.1. Werk-thuis balans

8.1.2. Werkdruk, autonomie, sociale steun

8.1.3. Genoeg waardering

8.1.4. Werknemer en omgeving

8.1.5. Energiebronnen

8.2. Eigen inbreng

8.2.1. Passie

8.2.1.1. Motivatie

8.2.1.1.1. Duurzame inzetbaarheid

8.2.2. Sociaal netwerk

8.2.2.1. Sociale steun: buffer stress

8.2.3. Gedrag aanpassen

8.2.3.1. Meer bewegen

8.2.3.2. Gezonde voeding

8.2.3.3. Meer ontspanning

8.2.4. Probleemgerichte coping

8.2.5. Initiatief, positieve feedback

8.2.5.1. Bevlogenheid