Didactische werkvormen

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Didactische werkvormen Door Mind Map: Didactische werkvormen

1. Huiswerk

2. Aanbiedende werkvormen

2.1. Doceren

2.2. Demonstreren

2.2.1. Illustratie

2.2.2. Handeling

2.2.3. Proef

3. Gespreksvormen

3.1. Discussievormen

3.1.1. Sneeuwbalgroep

3.2. Onderwijsleergesprek

3.3. Leergesprek

3.4. Klasgesprek

4. Samenwerkingsvormen

4.1. Groepswerk

4.1.1. Parallel

4.1.2. Complementair

4.1.3. Gemengd

4.2. Gevalsmethode = casestudy

4.3. Placematmethode

4.4. OPM: samenwerkend leren

4.4.1. Directe interactie

4.4.2. Positieve wederzijdse afhankelijkheid

4.4.3. Individuele aanspreekbaarheid

4.4.4. Sociale vaardigheden

4.4.5. Evaluatie van het groepsproces

4.5. Rollenspel

5. Spelvormen

5.1. Simulatiespel

5.1.1. Leerspel

6. Individuele opdrachtvormen

6.1. Lestaak

6.2. BZL