Didactische principes

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Didactische principes Door Mind Map: Didactische principes

1. Aanschouwelijkheidsprincipe

1.1. Wat? Leerstof met zintuigen waarnemen

1.2. Hoe? Gebruik van verschillende media

1.2.1. Volgens ASA - principe

1.2.1.1. Aanschouwelijke fase

1.2.1.2. Schematische fase

1.2.1.3. Abstracte fase

2. Activiteitsprincipe

2.1. Wat? Het actief betrekken van de leerlingen in de les

2.2. Hoe? Kan op 2 manieren

2.2.1. Fysiek

2.2.1.1. Opschrijven

2.2.1.2. Meetekenen

2.2.1.3. Aan het bord komen

2.2.2. Denkactiviteit

2.2.2.1. Stellen van open vragen

2.2.2.2. Leerlingen laten discussiëren

2.2.2.3. Leerlingen info laten opzoeken

3. Herhalingsprincipe

3.1. Wat? Herhaling is belangrijk om een vlot en blijvend leerresultaat te kunnen bereiken.

3.2. Hoe? Praktijktips voor in de klas

3.2.1. Herhaling bij de start van de les

3.2.2. Lln. zelf laten herhalen

3.2.3. Gespreide herhalingen

3.2.4. Gevarieerd materiaal

4. Geleidelijkheids - en beperkingsprincipe

4.1. Geleidelijkheid

4.1.1. = Stapsgewijs opbouwen van de leerstof

4.2. Beperking

4.2.1. = Onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken

5. Integratieprincipe

5.1. Nieuwe leerinhouden moeten aansluiten bij reeds verworven leerinhouden

5.2. Voor de ll. moet duidelijk zijn dat nieuwe leerinhouden met later te verwerven info in verband zal gebracht kunnen worden.

6. Belangstellingsprincipe

6.1. Wat? Opwekken van interesse bij de leerling

6.2. Hoe? Praktijktips voor in de klas

6.2.1. Stimulerende start

6.2.2. Gebruik van activerende werkvormen

6.2.3. Nut van de leerstof aantonen voor verdere loopbaan

7. Individualisatieprincipe

7.1. Wat? Lkr. houdt in mate van het mogelijke rekening met individuele verschillen tussen lln.

7.2. Hoe? Praktijktips voor in de klas

7.2.1. Niet vergelijken met prestaties van andere lln.

7.2.2. Persoonlijk contact lkr. en ll.