Teams aan de basisi

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Teams aan de basisi Door Mind Map: Teams aan de basisi

1. Besturingsfilosofie

2. Maatschappelijke ontwikkelingen

2.1. Complexer primair proces

2.2. Toename kwa;iteitseisen

2.3. Autonomie medewerkers

2.4. Taakverbreding, verfijning en professionalisme

3. Rolwijziging

3.1. Service

3.2. Informatie

4. Teamwork

4.1. Regelproblemen

4.2. Decentrale besturing

4.3. Meer speelruimte

4.4. Taakroulatie

5. Uitdaging

6. Betekenis van teamvorming

6.1. Schaalvergroting

6.2. Verhoging kwaliteitseisen

6.2.1. mondige klant

6.2.2. resultaatsturing

6.3. Klant centraal

6.4. Mondiger werknemer/betekenis vol werk

7. Integrale verantwoordelijkheid

8. Ontwerpprincipes

9. Bevoegdheden en speelruimte

10. Kritische succesfactoren

11. Teamcultuur ontwikkeling