Concept map

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Concept map Door Mind Map: Concept map

1. Periodiek systeem

1.1. Alkali metalen - Groep 1

1.2. Aardalkali metalen - Groep 2

1.3. Halogenen - Groep 7

1.4. Edelgassen - Groep 8

1.4.1. Edelgasconfiguratie

1.4.2. Non-reactief

1.5. Elektronegatieviteit

1.6. Massagetal

1.7. Atoomnummer - aantal protonen

2. Atoomopbouw - model van Bohr

2.1. Atoom

2.1.1. Elektron (negatieve lading)

2.1.1.1. Elektronenconfiguratie

2.1.1.2. Valentie elektronen

2.1.2. Neutron (geen elektrische lading)

2.1.3. Proton (positieve lading)

2.1.4. Atoombinding/ covalente binding

2.1.4.1. Gedeeld elektronepaar

2.1.4.2. Covalentie

2.1.5. Isotopen

2.1.6. elektronenschillen

2.1.6.1. K - eerste schil

2.1.6.2. L - tweede schil

2.1.6.3. M - derde schil

3. Zouten

3.1. bestaat uit metaal en niet-metaal

3.1.1. Altijd neutraal

3.2. Bros --> breekt snel

3.3. Geleid geen stroom in vaste fase

3.4. Geleid wel stroom in vloeibare fase

3.5. Wanneer zouten oplossen in water krijg je ionen

3.6. Neerslagreactie

3.6.1. suspensie

3.7. Positieve en negatieve ionen

4. Formules

4.1. Structuurformule

4.1.1. Voorbeeld (H2O): O - H - O

4.2. Verhoudingsformule

4.2.1. Voorbeeld: Stel je hebt Fe3+ en S2-. Om deze gelijk aan elkaar te maken doe je Fe x 2 en S x 3. (3x2)+(-2x3) = 0  0 betekent neutraal

4.3. Molecuulformule

4.3.1. Voorbeeld van water: H2O

4.4. Oplosreactie

4.4.1. Voorbeeld:

5. Metalen

5.1. Macro niveau

5.1.1. Vervormbaar

5.1.1.1. Metaal rooster veranderd niet, alleen de locatie

5.1.2. Geleid warmte goed

5.1.3. Glanzend

5.1.4. Geleid stroom goed

5.1.5. Vast bij kamertemperatuur

5.1.6. hoog smelt en kookpunt

5.2. Micro niveau

5.2.1. Model van Bohr

5.2.1.1. o 1, 2 of 3 valentie elektronen o Worden gemakkelijk afgestaan o Weinig elektronegatief

5.2.2. Metaalbindingen --> als elektronen zee model

5.2.3. Metaalrooster

5.3. Legering/alliage

6. Water

6.1. Waterstofbruggen

6.2. Dipoolmolecuul

6.3. Hydrofiel

6.4. Hydrofoob

7. Ionen

7.1. Iondipoolbinding

7.2. Ionrooster

7.2.1. Niet-metaal is groter dan metaal

7.3. Ionbindingen

7.4. Hoe groter de lading, hoe meer aantrekkingskracht

7.5. Hydratatie

8. Moleculen

8.1. Niet-metalen

8.2. Bezit chemische eigenschappen

8.3. Een of meerdere atoombindingen

8.4. Organische moleculen

8.5. Anorganische moleculen

9. Niet - metalen

9.1. Vaak gasvormig bij kamertemperatuur

9.2. Niet glanzend

9.3. De meeste niet-metalen komen voor in combinatie met andere elementen --> moleculen of zouten

9.4. De niet deelbare stoffen

9.4.1. H2

9.4.2. N2

9.4.3. O2

9.4.4. Cl2

9.4.5. F2

9.4.6. I2

9.4.7. Br2