Zelfredzaamheid bij ouderen

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Zelfredzaamheid bij ouderen Door Mind Map: Zelfredzaamheid bij  ouderen

1. Digitale tools

1.1. Apps

1.1.1. Zelfhulptools

1.2. Geheugen-spellen

1.2.1. Ondersteuning vanuit omgeving

2. Robotisering

2.1. Sociaal contact

2.1.1. Betere kwaliteit van leven

2.2. Langer zelfredzaam

2.2.1. Minder zorg nodig

3. Participatiesamenleving

3.1. Elkaar helpt bij het zelfredzaam zijn

3.2. Verantwoordelijkheid nemen voor eigen leven en omgeving

3.3. Cursussen zelfredzaamheid organiseren

3.3.1. Buurtgenoten helpen

4. Empowerment

4.1. Versterking van de individu

4.2. Grip krijgen op eigen situatie

4.2.1. Kritisch, bewust, stimuleert van participatie

5. Zelfredzamheidsmatrix

5.1. Brengt de mate van zelfredzaamheid in kaart

5.2. Eigen reflectie van cliënt door middel van vragenlijsten.

5.2.1. Wat voor begeleiding is er nodig?

6. Ondersteuning

6.1. professioneel

6.1.1. Buurtbewoners

6.1.1.1. Familie

6.1.2. wijkteam

6.1.2.1. Vrienden

6.1.2.1.1. Omgeving

6.2. Gemeente

6.2.1. Huisarts

6.2.1.1. robots

6.2.1.1.1. Apps

7. Overheid

7.1. Risico's van zelfredzaamheid

7.2. Is zelfredzaamheid wel haalbaar voor iedereen?

7.3. Verslechterd de zorg niet door zelfredzaamheid?

8. Gedrag

8.1. Hoe komt het dat ouderen afhankelijk worden

8.1.1. Kan preventie hierbij ingezet worden

8.2. Wat voor invloed heeft zelfredzaamheid op het gedrag van een oudere

9. Gemeente

9.1. Wat doet de gemeente aan zelfredzaamheid

9.1.1. Projecten

9.2. Bijeenkomsten

9.2.1. Cursussen

10. Politiek

10.1. Standpunten

10.1.1. bezuinigingen

10.2. Wetten

10.2.1. belangen