kwaliteitscriteria voor kwal onderzoek

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
kwaliteitscriteria voor kwal onderzoek Door Mind Map: kwaliteitscriteria voor kwal onderzoek

1. TRUSTWORTHINESS

1.1. Credibility/geloofwaardigheid

1.1.1. Waarheidsgehalte

1.1.2. Is het perspectief/de interpretatie dat je denkt dat de participanten hebben, wel degene die overeenkomt met hun daadwerkelijk perspectief/interpretatie van/op bepaalde fenomenen?

1.1.2.1. Vergelijkbaar met interne validiteit van een kwantitatief onderzoek

1.2. Transferability/overdraagbaarheid

1.2.1. Toepasbaarheid

1.2.2. Onderzoek is transfereerbaar als de resultaten overdraagbaar zijn naar andere gelijkaardige settings/participanten. Dit vormt toch wel een heikel punt in kwal onderzoek; resultaten van kwal onderzoek kunnen niet worden doorgetrokken naar de gehele populatie, dit is ook niet de bedoeling van kwalitatief onderzoek. Kennis verkregen door kwal onderzoek kan wel in de vorm van theorieën/concepten van betekenis zijn buiten de specifieke setting/participanten van het onderzoek.

1.2.2.1. Vergelijkbaar met generaliseerbaarheid of externe validiteit in kwantitatief onderzoek

1.3. Dependability/afhankelijkheid

1.3.1. Consistentie

1.3.2. Mate waarin het onderzoek op een consistente en accurate manier gevoerd werd. Zou een andere onderzoeker de resultaten kunnen repliceren? Het is belangrijk dat elke stap in het onderzoeksproces wordt toegelicht en verantwoord. Hoe hard kan ik afhankelijk zijn van dit onderzoeksresultaat?

1.3.2.1. Vergelijkbaar met betrouwbaarheid van een kwantitatief onderzoek

1.4. Confirmability/overtuigingskracht

1.4.1. Neutraliteit

1.4.2. Wat beïnvloedt de onderzoeksresultaten? Het is onmogelijk om in een kwal onderzoek objectiviteit te garanderen, het is dus vereist dat de onderzoeker concreet weer geeft op welke manier hij rekening hield met eigen biases/veronderstellingen

1.4.2.1. Vergelijkbaar met objectiviteit in een kwalitatief onderzoek

2. De mate van grondigheid en adequaatheid van een onderzoek

3. AUTHENTICITEIT

3.1. Fairness

3.1.1. Eerlijkheid tegenover de participanten. Informed consent waarin de participant akkoord is met wat van hem verwacht wordt en wat zijn rechten zijn.

3.2. Ontologische authenticiteit

3.2.1. Alle betrokkenen (participanten, onderzoekers, lezers) leren hun eigen sociale wereld beter doorgronden en begrijpen.

3.3. Educatieve authenticiteit

3.3.1. Participanten begrijpen andere mensen beter doordat ze meer inzicht verwerven in hun eigen sociale wereld.

3.4. Catalytische authenticiteit

3.4.1. Participanten kunnen gerichter beslissingen nemen door het eigen verkregen inzicht in hun beleving en ervaringen

3.5. Tactische authenticiteit

3.5.1. Het onderzoek geeft participanten een stem en laat ze toe sterker te staan dan voor het onderzoek.

4. Wanneer de gebruikte strategieën geschikt zijn om de ideeën van de participanten waarheidsgetrouw weer te geven.