Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
VAPH Door Mind Map: VAPH

1. Moet aanvragen via VAPH: 1. hulpvraag in kaart brengen; 2. ondersteuningsplan opstellen; 3. MDT stelt MDV op

2. Budgetten en tegemoetkomingen toekennen aan zorgvrager

2.1. BOB

2.1.1. Vast bedrag van 300 euro/maand

2.1.2. gebruiken voor RTH

2.2. PVB

2.2.1. erkenning VAPH beperking

2.2.2. gebruiken voor NRTH

2.2.3. bedrag is afhankelijk van de hulpvraag (> 8pnt)

2.3. meerderjarigen

3. erkenning beperking via VAPH

4. Erkennen en subsidiëren van voorzieningen

4.1. dienst ondersteuningsplan

4.2. zorgaanbod kan RTH en/of NRTH zijn

4.3. Vergunde voorziening meerderjarigen

5. Het budget komt uit de zorgkas

6. hulp bij het opstellen van een ondersteuningsplan voor het aanvragen van een PVB

7. PAB

7.1. aanvragen via VAPH document 'hulpmiddelen en aanpassingen'. Goedkeuring door MDT VAPH

7.2. minderjarigen

7.3. aanvraag via ITP en goedkeuring ITP

8. Tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen

8.1. jonger dan 65 jaar

8.2. ondersteuning in het dagelijkse leven

8.3. zorgvrager krijgt automatisch een melding van VAPH dat hij/zij recht heeft op een BOB --> geen aanvraag via VAPH nodig

8.3.1. budget voor aanwerven persoonlijke assistent

9. erkenning beperking via VAPH

10. meerderjarigen

11. MFC voor minderjarigen

11.1. zorgaanbod kan RTH en/of NRTH zijn

12. Bijstandsorganisatie voor meer- en minderjarigen

13. (vermoeden) van een beperking

14. hulp bij beheer en opstart PVB of PAB (assistentieplan opstellen) - administratieve ondersteuning

15. Kan verschillende werkvormen aanbieden: verblijf - dagondersteuning - begeleiding (mobiel/ambulant) - outreach (diagnostiek)

16. Kan verschillende werkvormen aanbieden: verblijf - dagondersteuning - begeleiding (mobiel/ambulant)