Ondersteuning nieuwe rol als coach

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Ondersteuning nieuwe rol als coach Door Mind Map: Ondersteuning nieuwe rol als coach

1. Houding coach

1.1. Verhouding

1.1.1. Boven de leerling

1.1.2. Op één lijn

1.1.3. Kleinere afstand

1.2. Gedrag

1.2.1. Professioneel

1.2.2. Consequent

1.3. Vaardigheden

1.3.1. Luisteren

1.3.2. Samenvatten

1.3.3. Doorvragen

1.3.4. (Bij)sturen

1.3.5. Begeleiden

1.3.6. Aanmoedigen zijlijn

1.4. Wanneer?

1.4.1. Ten alle tijden

1.4.2. Eén op één

2. Houding mentor

2.1. Verhouding

2.1.1. Boven de leerling

2.1.2. Maatjes van elkaar

2.2. Gedrag

2.2.1. Informeel

2.3. Wanneer?

2.3.1. Bij problemen

2.3.2. In groepsproces

3. Verschil

3.1. Geen verschil

3.2. Niet duidelijk

3.3. Meer tijd om leerlingen te spreken

3.4. De hoofdlijnen en intentie zijn hetzelfde

4. Kennis

4.1. Vragentechnieken

4.2. LSD

4.3. Stiltes laten vallen

4.4. ODAT

5. Verandering

5.1. Tijdrovend

5.2. Intensief

5.3. Té veel (op mijn bordje)

5.4. Er is zoveel gaande hier op school

5.5. Wisselende verhalen

5.6. Positief dat iedereen coach is

5.7. Moeite met veranderen

5.7.1. Veranderen is leren

5.7.1.1. Leren kost tijd

5.8. Kost veel energie, weinig resultaat

5.9. Twee groepen:

5.9.1. Willen wel, weten niet hoe

5.9.2. Willen niet

6. Verbeterpunt

6.1. Weinig tijd met collega's

6.2. Onduidelijkheid

6.2.1. Verwachtingen

6.2.2. Ondersteuning

6.2.2.1. Wie, wat, waar en hoe?

6.3. Hiaten tussen wens en realiteit

6.3.1. Sommige coaches zijn niet capabel/geschikt

6.4. Geen tijd voor andere dingen

6.4.1. Administratie

6.4.2. Persoonlijke ontwikkeling

7. Gesprekken

7.1. Individuele coaching

7.1.1. Frequentie

7.1.1.1. Te vaak

7.1.1.2. Band opbouwen

7.1.2. Prettig

7.1.3. Invulling

7.1.3.1. Goede leerlingen

7.1.3.1.1. Wat te bespreken?

7.1.3.1.2. Overslaan

7.1.3.2. Leerlingen met onvoldoendes

7.1.3.2.1. Gesprek vaak gericht op cijfers

7.1.3.3. Onwetendheid

7.1.3.3.1. Wat zijn de mogelijkheden?

7.1.3.3.2. Improviseren

7.1.4. Andere houding leerling

7.1.4.1. Verantwoordelijkheid

7.1.4.2. Regie nemen

7.1.4.3. Zelfstandigheid

7.1.4.4. Geeft input

7.1.5. Moeilijke/ pittige gesprekken

8. Training

8.1. Positieve ervaring

8.1.1. Interessant

8.1.2. Goede tips

8.1.3. Fijne opfrisser

8.1.4. "Ik gebruik dat echt!"

8.2. Negatieve ervaring

8.2.1. Herhaling

8.2.2. Iedereen één pakket

8.2.2.1. Niet gekeken naar niveau

8.2.2.2. Coaches hierin niet gehoord/ niets aan hen gevraagd

8.2.3. Klucht, slecht, slap

8.2.4. Niet van toegevoegde waarde

8.2.5. Gemiste kans

8.2.6. Geen koppeling met de praktijk

8.2.7. Niets concreets waarmee je écht aan de slag kan

9. Behoefte

9.1. Concrete tips voor de praktijk

9.2. Richtlijnen

9.3. Warm houden

9.3.1. Eens in de zoveel tijd opfrissen

9.3.2. Implementeren

9.4. Sparren met collega's

9.4.1. Van elkaar leren

9.4.1.1. "Hoe pak jij dat aan?"

9.5. Evalueren

9.6. Inventariseren van de behoefte

9.6.1. Maatwerk voor docenten

9.7. Vangnet voor docenten

9.8. Laagdrempelige hulp

9.9. Creatiever kunnen omgaan met de coaching

9.9.1. In kleine groepjes

9.9.2. Naar eigen inzicht

9.9.3. Vrijheid

9.9.4. Vertrouwen op professionaliteit

9.9.5. Eigen indeling kunnen maken

9.10. Verdieping

9.11. Ruimte en tijd

9.12. Betere informatievoorziening van nieuwe collega's

9.13. Ondersteuning vanuit afdeling of werkgroep