Landdegradatie

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Landdegradatie Door Mind Map: Landdegradatie

1. vorm 3: verwoestijning

1.1. verwoestijning: proces van landdegradatie in relatief droge gebieden, waardoor opnieuw ontkiemen van planten ernstig bemoeilijkt wordt.

1.1.1. we kunnen verwoestijning lastig tegengaan, het hangt er heel erg af van de technologie. we kunnen wel proberen zo zuinig om te gaan met water.

2. Vorm 2: ontbossing

2.1. ontbossing: verwijdering van bos, waarna de vrijgekomen grond voor onbepaalde tijd voor andere doeleinden, meestal landbouw, wordt gebruikt.

3. vorm 1: Verzilting

3.1. Door irrigratie ontstaat er een andere vorm van land degradatie. als irigatie wawter verdampt, blijft er een kleine hoeveelheid zout over. als dit zout dan ophoopt heet dat verzilting. veel gewassen kunnen niet tegen zulke hoeveelheden zout. verzilting veroorzaakt samen met versnelde bodem erosie dat een gebied nog maar nauwelijks geschikt is voor planten groei. het gevolg is een woestijnachtig landschap = verwoestijning.

3.1.1. je gaat verzilting tegen door irrigatie water snel af te voeren. dit gaat via buizen in de grond en heet drainage.

3.2. zie vorm 3 voor verwoestijning.

4. bodemerosie: het losmaken en transporteren van bodemmateriaal door water en wind.

5. overbewijding: het teveel dieren houden op een te klein oppervlak.

6. irrigatie: het met gebruikmaking van allerlei technische middelen toevoegen van water aan landbouwgewassen bij een tekort aan neerslag.

7. klimaatverandering: de verandering van het gemiddelde weer of klimaat over een lange periode.

8. drainage: het afvoeren van water uit de bodem over en door de grond.

9. duurzaam landgebruik: het staat voor een eerlijke en gebalanceerde verdeling tussen verschillende conflicterende claims op land, water, biodiversiteit en andere natuurlijke hulpbronnen, om nu en in de toekomst aan menselijk behoeften te kunnen te voldoen.