Samenleving feiten en problemen

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Samenleving feiten en problemen Door Mind Map: Samenleving feiten en problemen

1. primaire relaties

1.1. cijfers

1.1.1. huishouden en gezin

1.1.1.1. huishoudtypes

1.1.1.1.1. private huishoudens

1.1.1.1.2. collectieve huishoudens

1.1.1.2. aantal huishoudens

1.1.2. huwelijkssluiting

1.1.2.1. primaire relaties

1.1.2.1.1. aangaan en i stand houden van een relatie

1.1.2.1.2. machtsverschil mannen en vrouwen

1.1.2.1.3. relaties ouders en kinderen

1.1.3. echtscheidingen

1.1.4. ongehuwd samenwonen

1.1.5. vruchtbaarheid

1.2. duiding

1.2.1. macro sociologische verandering in primaire relaties

1.3. besluit

2. arbeidsbestel

2.1. arbeid in het bedrijf

2.1.1. begin

2.1.1.1. taylorisme

2.1.1.2. fordisme

2.1.1.3. klassieke bedrijfsorganisatie

2.1.2. macro economische veranderingen

2.1.2.1. economisch aspect

2.1.2.2. organisatorisch aspect

2.1.2.3. technologisch aspect

2.1.3. gevolgen economische veranderingen

2.1.3.1. internationale aanbodsketen

2.1.3.2. impact op professionele demografie

2.1.4. besluit

2.2. evolutie op de arbeidsmarkt

2.2.1. evolutie

2.2.1.1. werkloosheid evolutie

2.2.1.2. oorzaak werkloosheid

2.2.1.3. aanbod aarbeid

2.2.1.4. segmentering

2.2.1.5. post industriële samenleving

2.2.2. theorie en beleid

2.2.2.1. Europese werkgelegenheid

2.2.2.2. transitionele arbeidsmarkt

2.2.2.3. activering van de arbeidsmarkt

2.2.2.4. kloof tussen beleid en uitvoeren

2.2.3. besluit

2.3. arbeidsovereenkomsten

2.3.1. sociale partners

2.3.1.1. werkgeversorganisaties

2.3.2. overlegorganen

2.3.2.1. sectoraal overleg

2.3.2.2. regionaal

2.3.2.3. internationaal

2.3.3. uitdagingen

2.3.4. <besluit

3. mannen en vrouwen

3.1. hedendaagse samenleving

3.1.1. arbeidsmarkt

3.1.2. taakverdeling in het huishouden

3.1.3. politieke besluitvorming

3.1.4. onderwijs

3.2. verklaring

3.2.1. nature benadering

3.2.2. nurture benadering

4. Belgen en vreemdelingen

4.1. termen

4.2. racisme als vooroordeel

4.2.1. houding, stereotype, vooroordeel, discriminatie, etnocentrisme

4.2.2. houding ten opzicht van migranten

4.2.3. enkele verklaringen

4.3. racisme als ideologie

4.3.1. biologische en cultureel racisme

4.3.2. racisme en extreem rechts

4.4. besluit

5. een ouder wordende samenleving

5.1. inleiding

5.2. vergrijzing

5.2.1. demografie

5.2.1.1. dalende vruchtbaarheid

5.2.1.2. langere levensverwachting

5.2.1.3. migratie

5.2.2. oorzaken veroudering

5.3. uitdagingen van een vergrijzende samenleving

5.3.1. cijfers

5.3.1.1. vergrijzingscoëfficiënt

5.3.1.2. intensiteit van vergrijzing

5.3.1.3. index van afhankelijkheid van ouders

5.3.1.4. vergrijzing van de actieve bevolking

5.3.2. aantrekkelijke oude dag

5.4. betaalbaarheid van pensioenen

5.4.1. pensioen landschap

5.4.1.1. 3 pijlers

5.4.2. eerste pijler

5.4.2.1. werknemerspensioen

5.4.3. nulde pijler

5.4.4. stijgende pensioen uitgave

5.4.5. een zoektocht naar oplossingen

5.5. zorg

5.5.1. zelfzorg

5.5.2. mantelzorg

5.5.3. professionele zorg

5.5.4. intramurale en extramurale zorg

5.5.5. vergrijzing ook voor de zorg