Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Mobil læring Door Mind Map: Mobil læring

1. Elevroller

1.1. Projektledere

1.1.1. Være didaktiske designere

1.2. Modtagere af vejledning

1.3. Se læreren som en sparringspartner

1.4. Være aktivt producerende

1.5. Samarbejde

1.6. Medansvarlig

2. Lærerroller

2.1. Projektleder

2.1.1. Skal være en god didaktisk designer

2.2. Vejleder

2.2.1. Skal være bedre til at lytte

2.2.2. Skal ikke være altvidende

2.3. Medlærende

2.3.1. Som lærer lærer man også i processen

2.4. Anderledes læreridentitet

2.4.1. Eleverne ved måske mere end læreren

2.4.2. Man coacher mere, end man underviser

2.5. Omstillingsparat/mentalt mobil