Stationsgebied

Stationsgebied Nijmegen

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Stationsgebied Door Mind Map: Stationsgebied

1. planning

1.1. 2019-2029

2. Overige projecten

2.1. Metterswane

2.1.1. GN / project ont Kondor Wessels Bouw

2.1.2. sloop eind 2019

2.1.3. van 10.000m2 naar 23.000m2

2.1.3.1. 264 appartementen

2.1.3.2. 110 kamers hotel

2.1.3.3. brasserie

2.1.3.4. supermarkt

2.1.3.5. 4000m2 kantoor

2.2. belastingkantoor

2.2.1. eigendom staat, beheer RVOB

2.2.2. Nu: SSHN verhuurt tot april 2019 aan studenten

2.2.3. GN wordt eigenaar en Talis verhuurder. Bouw 112 eenheden, Magix Mix tot 1-12-2027

2.3. vertrek politiebureau

2.4. VSM (chinees)

3. beleid

3.1. NG: ontwikkelingsvisie Nijmegen Centraal 2012

3.2. Collegeakkoord 2018-2022, station is prioritair gebied

3.3. knooppuntontwikkeling (structuurvisie) GN

4. Verantwoordelijk

4.1. bestuurlijk

4.1.1. bestuursteam Bouwen aan aantrekkelijke stad

4.1.2. GN

4.1.2.1. GN: H.Tiemens en N. Vergunst

4.1.3. Prv GLD

4.1.3.1. Conny Bieze

4.1.3.1.1. Prov Statenleden

4.1.4. I&W

4.1.4.1. Cora van Nieuwenhuizen, minister

4.1.4.2. Stientje van Veldhoven, staatssecretaris

4.2. ambtelijk

4.2.1. GN

4.2.1.1. Paul Matthieu, ontwikkelaar

4.2.1.2. Rene Duifhuizen, proj leider

4.2.2. Prov GLD

4.2.2.1. Carl Bieker, contactpersoon busstation

4.2.2.1.1. Piet Steigstra

4.2.2.2. Jeroen Huniker

4.2.2.3. Coen Meekes (MIRT, contactp. voor Marijn van der Wagt I&W)

4.2.2.4. Mark Kemperman, MIRT

4.2.2.5. Reindert Augustijn

4.2.2.5.1. (MIA Nijmegen) duo Jan Harmsen/Cor Hartogs

4.2.3. Rijk

4.2.3.1. BZK

4.2.3.1.1. Arie Speulman, procesbegeleider vanuit rijk voor gebiedsagenda. Werkt aan oude MIRT projecten oa Waalfront

4.2.3.2. I&W

4.2.3.2.1. Marijn van der Wagt, rijksgebiedsteam coordinator landsdeel Oost

5. Randvoorwaarden

5.1. wettelijke kaders, gemeentelijk beleid

5.2. bestuursovk GN- Min I&W: 2-7-2018

5.3. projectplan Westelijke stationsentree Nijmegen (ProRail)

5.4. inpassing warmtenet

5.5. randvoorwaarden stadsbeheer

6. PHS

6.1. MIRT

6.1.1. Nu: verkenning, business-case juni gereed (welk bureau???)

6.2. Stuurgroep PHS

6.2.1. ministerie

6.2.2. Arriva

6.2.3. ProRail

6.2.4. NS vastgoed

6.2.5. Prov GLD

6.2.5.1. Carl

6.2.6. GN

6.2.6.1. Rene en Paul

6.2.7. KNV

6.2.8. vergaderingen: 26-10-2017 ingestemd met voorkeursalternatief

6.3. formele aansturing door BO PHS

6.3.1. Prov GLD

6.3.1.1. 2 gedeputeerden

6.3.1.1.1. Conny Bieze

6.3.2. I&W

6.3.2.1. Rachel van Houwelingen

6.3.3. NS stations

6.3.4. ProRail

6.3.5. Bureau Spoormeester

6.3.6. overleggen

6.3.6.1. 1-10-2018

6.3.6.2. 14-2-2019

6.3.7. voorbereiding besluitvorming gedelegeerd aan Stuurgroep PHS, via overkoepeld projectteam

6.4. kosten

6.4.1. prorail investering €140-150 mln

6.5. planning

6.5.1. 2019 tot 2026

6.6. resultaat

6.6.1. van 4 naar 5 goederentreinen pd

6.6.2. 6 intercity per uur blijft zelfde

6.6.3. emplacement, geluidsschermen, perrons, perronoverkapping, verlenging perrontunnel, nieuwe (rol)trappen etc.

6.7. DO PHS

6.7.1. besluiten dec 2014 , 21 april 2016, jan 2018(vaststelling voorkeursvariant, 29 maart 2018 (=projectplan)

7. 4 projecten

7.1. 1. Westerkwartier, onderdeel PHS

7.1.1. GREX Station West

7.1.1.1. kosten €11,5 mln

7.1.1.2. opbrengsten

7.1.1.2.1. Prov GLD MIA 2018 € 6 mln

7.1.1.2.2. GN , € 5,5 mln

7.1.2. verruiming trappartij (ProRail)

7.1.3. doortrekking perrontunnel (ProRail)

7.1.4. westelijke entree (ProRail/GN)

7.1.5. herontwikkeling UWV terrein, GN & Proj ontw Van Herk Groep

7.1.5.1. wordt aparte GREX , Chantal Robbe stad2, ontwikkelingsstrategie iov Maarten de Groot

7.1.6. Partners

7.1.7. fietsstraat/fietsroute

7.1.7.1. arcadis opdracht van GN

7.1.8. knooppunt 5-sprong/tunnelweg/mariaweg

7.1.8.1. arcadis opdracht van GN

7.2. 2. Centrum /Stationsplein

7.2.1. PIO GREX centrumzijde

7.2.1.1. GN € 12.5 mln

7.2.2. aanpassing van (en rond) stationsplein (GN)

7.2.3. realisatie nieuwe fietsenstalling (ProRail/GN)

7.2.4. Prov GLD

7.2.5. partners

7.2.5.1. NS

7.2.5.2. ProRail

7.3. 3. Aanpassing Stationsgebouw (ProRail, NS Station)

7.3.1. eigendomssituatie

7.3.1.1. stationshal = NS

7.3.1.2. bewaakte fietsenstalling = ProRail

7.3.1.2.1. NS = beheerder en eigenaar ondergrond

7.3.1.2.2. GN = beheerder voorplein

7.3.2. partners

7.3.2.1. 2018: afspraak gemeente, NS, ProRail en Provincie dat er een gezamenlijk plan wordt gemaakt. Medio 2019 gereed, incl kostenraming. Uit eerste raming blijkt dat rekening moet worden gehouden met een flinke investering ( zo'n €100 miljoen)

7.3.2.1.1. benodigde middelen zijn oa nodig voor:

7.3.3. financieel

7.3.3.1. geraamd budget ca €18 mln

7.3.3.1.1. beschikbare budgetten zijn niet toereikend

7.3.3.2. indicatieve raming €58 mln raming Hasko

7.3.3.2.1. fietststalling €25 mln +

7.3.4. Cultuurhistorisch van belang

7.3.4.1. behoort tot de Collectiestations van de spoorsector en kent verschillende onderdelen van oa architecten Peters en Sybold Van Ravensteyn

7.3.5. gebreken

7.3.5.1. wederopbouwschade, onderdelen van voor en na WOII

7.3.5.2. commerciele blok in centrale hal vormt barriere

7.3.5.3. transferruimte en bestaande perrontunnel zijn krap

7.3.6. wensen

7.3.6.1. verplaatsing van commerciele functies naar nieuwe bredere en hogere perrontunnel

7.3.6.2. verbreding van bestaande perrontunnnel, (maakt geen onderdeel uit van PHS)

7.3.6.3. creeren van centrale voetgangers-as, waarbij reizigersstromen beter worden afgewikkeld en meer comfort wordt geboden.

7.3.6.4. afbreken van bestaande 'luifel'en in ere herstellen van cultuurhistorisch interessante gevel van architect Sybold van Ravenstey

7.3.6.5. Nijmeegs stationsgebouw wordt visitekaartje in de reeks van geslaagde Nederlandse stationsgebouwen

7.4. 4. Aanpassing spoorontwerp spoorkuil incl emplacement en rangeerterrein (ProRail)

7.4.1. eigenaar

7.4.2. partners

7.4.3. financieel

8. argumenten

8.1. aantal passagiers pd

8.1.1. nu : 40.000

8.1.2. 2022: 45-50.000

8.1.3. 30.000 busreizigers

8.2. onveilg, kil, stenig

8.2.1. busstation is te klein, zorgt voor vertraging

8.2.2. conflicterende stromen: kruisen busbaan en fietspad

8.2.3. fietsparkeren: tekort van 1500 plaatsen; groei naar 11.000 plaatsen noodzakelijk

8.2.4. stationshal niet van deze tijd

8.2.5. geen omgevingskwaliteit

8.3. geen geintegreerde aanpak

8.4. MIRT-agenda regio A-N: goede bereikbaarheid =belangrijke kernwaarde voor vestigingsklimaat regio.

8.4.1. verbetering van hoogwaardig openbaar vervoer op as N-A belangrijk onderdeel bereikbaarheidsaanpak

8.5. Prov. belang: versterking economische hotspots (wo Nijmegen)

8.5.1. station Nijmegen vervult regionale functiein OV-netwerk

8.6. station slecht bereikbaar vanuit omliggende wijken, mn vanuit westen.

8.7. stad Nijmegen groeit van 180.000 inw nu, naar 200.000 inw in 2030

8.8. Nijmegen : 10e station van Nederland

8.9. drukste fietspad van Gelderland: 11.000 fietsers met 75% bestemming station e.o.

9. bestuurlijke overleggen

9.1. BO Heijendaal

9.1.1. 17-12-2018

9.2. BO Centrumzijde

9.2.1. febr 2019

9.2.2. 3 juli 2019

10. fietspaden

11. stakeholders

11.1. buiten het project

11.1.1. NSR en andere vervoerders (OVCP, OV Servicewinkel, reismiddelen)

11.1.2. huurders (binnen en buiten NS Stations

12. kostenindicaties

13. Partners gezocht

14. lobbyplan

15. studieopdracht RHDHV

15.1. Jurg Marcusse

15.2. integreert, visualisaties en ramingen: busstation en fietsenstalling

15.2.1. juli 2019: in concept gereed