Organisatiestructuren

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Organisatiestructuren Door Mind Map: Organisatiestructuren

1. organisatiemodel van Mintzberg= longenstructuur

1.1. strategische top

1.1.1. strategische beslissingen

1.1.2. verantwoordelijk voor de resultaten

1.2. tussengelegen of middenniveau

1.2.1. verbinding tss uitvoerende kern en strategische top

1.2.2. gezag over de uitvoerende kern

1.3. uitvoerende kern

1.3.1. arbeiders+ bedienden

1.3.2. verrichten uitvoerende taken

1.4. technostructuur

1.4.1. analyseren en ontwerpen

1.4.2. het maken van plannen

1.5. ondersteunende staf

1.5.1. verlenen van diensten buiten het werk zelf

2. organogrammen

2.1. functionele structuur

2.1.1. door kleine bedrijven met beperkt productielijn

2.1.2. managers: beperkt aantal vaardigheden

2.2. product/ marktstructuur opgedeeld naar product of dienst

2.2.1. managers: hoofd belangrijke productcategorie

2.2.2. vice-presidenten: ondersteunende diensten

2.3. product/marktstructuur opgedeeld naar geografisch gebied

2.3.1. fabriek dicht bij grondstoffen

2.3.2. 3 vice-presidenten: leiding activiteiten in gespecialiseerd gebied

2.3.3. 4 functionele vice-presidenten: verlenen van ondersteunende diensten

2.4. product/marktstructuur opgedeeld naar klant

2.4.1. elke vice-president : hoofd van producten type klant

2.5. matrixsturctuur

2.5.1. mengvorm

2.5.2. als teams samenwerken

2.5.3. beslissingswegen zo kort mogelijk

2.5.4. efficiëntie verhogen