Methodisch werken

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Methodisch werken Door Mind Map: Methodisch werken

1. doel methodisch werken:

1.1. het risico dat je taken vergeet verkleind

1.2. het werk zorgvuldig en efficient uitvoeren

2. waarom methodisch werken:

2.1. dat je precies de zorg geeft die een zorgvrager nodig heeft niet meer niet minder.

3. zorg op maat

3.1. dat een zorgvrager zoveel mogelijk zijn autonomie en zelfredzaamheid behoudt.

4. efficient en effectief

4.1. efficient betekent dat je de tijd waarin de zorgvrager afhankelijk is van jouw zorg zo kort mogelijk houdt en kosten bespaart.

4.2. effectief wil zeggen dat de zorg die je levert het meeste rendement oplevert. de gestelde doelen zo snel mogelijk bereikt.

5. continuiteit

5.1. door methodisch te werken lever je een belangrijke bijdrage aan de continuiteit van de zorg.

6. kenmerken methodisch werken

6.1. doelgericht

6.2. systematisch: je werkt volgens van tevoren geplande en afgesproken stappen die zijn afgeleid van het doel

6.3. procesmatig: de verschillende stappen sluiten op elkaar aan, en elke stap heeft effect op de andere stap

6.4. bewust: je weet wat je doet (plan) en waarom (doel)