Overeenkomsten tot het verrichten van arbeid.

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. Door Mind Map: Overeenkomsten tot het verrichten van arbeid.

1. Contract bepaalde tijd: Er is een tijdelijke klus of een project waarvoor een tijdelijke kracht nodig is.

2. Contract onbepaalde tijd: Er is voor een vaste functie personeel nodig met een bepaalde expertise. Of indien een werkgever wil investeren in het opzetten van een vast team.

2.1. Er is voor een functie structureel personeel nodig met een bepaalde expertise. Of indien een werkgever wil investeren in het

3. Detachering: Indien een bedrijf de loonadministratie wil uitbesteden aan een derde maar zelf de werving wil doen van gespecialiseerd personeel.

4. Oproepcontract

4.1. Min/max-contract: Er is meer zekerheid over de omvang van het beschikbare werk (garantie). Wordt gebruikt wanneer men een voor een vast aantal uren in een bepaalde tijd iemand kan en wil oproepen voor werk. Bijvoorbeeld voor structureel parttime werk.

4.2. 0-uren contract: Wordt vaak gebruikt wanneer het beschikbare werk afhankelijk is van opdrachten die binnenkomen en de omvang van arbeid niet altijd voorspelbaar is. Er is incidenteel werk waarvoor iemand achteraf kan worden opgeroepen. Denk aan bijv. een call-center of post sorteren.

4.3. Voorovereenkomst: Wordt vaak gebruikt in het geval er een kandidatenpool beschikbaar is en er in geval van een oproep snel beschikbaar personeel ingezet moet worden. Bijvoorbeeld bij een oproep voor de levering van 24-uur zorg

5. Modelovereenkomst: Er is intern geen specifieke deskundigheid beschikbaar waardoor de werving extern plaatsvindt. Bijvoorbeeld voor de uitvoering van (tijdelijke) opdrachten waarvoor een bepaalde expertise vereist is.

6. Thuisovereenkomst: Wordt veelal gebruikt wanneer vanwege technische faciliteiten de uitoefening van een bepaalde functie niet aan een vaste werkplek gebonden is.