Visie Hilde Crevits op het onderwijsbeleid (2014-2019)

Made by Lauren

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Visie Hilde Crevits op het onderwijsbeleid (2014-2019) Door Mind Map: Visie Hilde Crevits op het onderwijsbeleid (2014-2019)

1. Omgevingsanalyse

1.1. Demografische ontwikkeling

1.1.1. Capaciteitsdruk verhoogt, door toename aantal leelringen

1.1.2. Verandering bevolkingssamenstelling

1.2. Economische+ politieke ontwikkeling

1.2.1. Investering onderwijs groot belang

1.2.2. problemen knelpuntberoep

1.2.3. Polarisatie banenstructuur + kortgeschoolden op arbeidsmarkt

1.2.4. Inzet loopbaan vereist competenties

1.2.5. Lerarenberoep in veranderde samenleving

1.2.6. Internationale groei van beleidscontext

1.3. Culturele en maatschappelijke ontwikkeling

1.3.1. Moeite met sociale mobiliteit

1.3.2. Responsabiliseringscultuur veroorzaakt er een veranderende plaats in onderwijs

1.3.3. Vraag naar ondersteuning en zorg in scholen en voor leerlingen met een beperking

1.4. Duurzame ontwikkeling

1.4.1. Duurzaamheid en mobiliteit bijna geen verband

1.4.2. Aandacht en milieubewustzijn in scholen

1.5. Technologie, wetenschap en innovatie - ontwik.

1.5.1. Brugfunctie tussen onderwijs en arbeid

2. Bouwen aan het onderwijs

2.1. Missie

2.2. Visie

2.2.1. Vertrouwen en ruimte creëren

2.2.2. Verantwoordelijkheid

2.2.3. Ondersteuning en stimulering

2.2.4. Grenzen verleggen

3. Strategische - en operationele doelstellingen

3.1. Ontwikkeling talent van de leerling

3.2. Voldoende en gemotiveerd onderwijspersoneel

3.3. Versterking onderwijsinstellingen

3.4. Realisatie en uitbreiding van Masterplan Schoolbouw

3.5. Realisatie van Topkwaliteit

3.6. Aandacht aan transversaal beleid

4. Beleidsnota weergave tijdens regeerperiode, van strategische keuzen en opties van het . De nota is de visie van de Hilde Crevits en vormt de basis van een debat in het Vlaams Parlement. De uitvoeringsmaatregelen worden aan de Vlaamse Regering of het Vlaams Parlement voorgelegd.