Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Armoede Door Mind Map: Armoede

1. Waar?

1.1. Overal

1.1.1. Vooral in ontwikkelingslanden

1.1.1.1. Wat zijn de kenmerken van ontwikkelingslanden?

1.1.1.1.1. Hoog sterfte- en geboortecijfer

1.1.1.1.2. Analfabetisme

1.1.1.1.3. Slechte levensomstandigheden

1.1.1.1.4. Slechte medische zorg

1.1.1.1.5. Ondervoeding

1.1.1.2. Noord-Korea, Nepal, Zambia, Burkina Faso, Tanzania...

2. Oorzaken

2.1. Crisis

2.2. Werkloos

2.3. Handicap

2.4. Verslaving

2.4.1. Veel geld opdoen

2.4.1.1. Alcohol

2.4.1.2. Drugs

2.4.1.3. Gokken

2.4.1.4. Verzamelen

2.5. Slecht inkomen

2.5.1. 1 op 7 Belgen leeft van een inkomen onder de armoedegrens

2.6. Milieuproblemen

2.6.1. Water- en luchtvervuiling

2.6.2. Ontbossing

2.6.3. Klimaatsverandering

2.7. Scheiding

2.8. Faillissement

2.9. Laaggeschoold

3. Gevolgen

3.1. Niet genoeg/geen (proper) drinkwater

3.2. Geen deftig huis

3.2.1. Kapotte meubelen die niet vervangen kunnen worden

3.2.2. De huur niet meer kunnen betalen

3.3. Niet genoeg/geen voedsel

3.3.1. Honger

3.3.1.1. Men kan heel ziek worden of zelfs sterven

3.4. Geen kans op onderwijs

3.4.1. Geen extra begeleiding kunnen veroorloven

3.5. Geen kans op gezondheidszorg

3.5.1. Niet naar de dokter kunnen gaan

3.5.2. Geen medicijnen kunnen kopen

3.6. Bedelen

3.7. Andere

3.7.1. Schaamte

3.7.2. Eenzaamheid

3.7.3. Stress

3.7.4. Sociaal isolement

3.7.5. Depressie

4. Oplossingen

4.1. Meer kwaliteitsvolle jobs aanbieden

4.2. Meer jobs op maat aanbieden

4.3. Meer toegankelijkheid op gezondheidszorg aanbieden

4.4. Praten over je armodeprobleem

4.5. Ontwikkelingshulp