Visie op onderwijsbeleid

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Visie op onderwijsbeleid Door Mind Map: Visie op onderwijsbeleid

1. vertrouwen en ruimte geven

1.1. het beleid moet op elk niveau vertrouwen geven in de mensen die actief zijn binnen het onderwijs

1.2. focus ligt op de te realiseren doelen en treedt niet regulerend op rond processen en gehanteerde methodes

2. co-creëren

2.1. onderwijs(beleid) is teamwerk. Werken aan onderwijs, op alle niveaus vaart wel bij samenwerken

3. verantwoordelijkheid nemen

3.1. De school en haar intern milieu is en blijft de verantwoordelijke voor haar onderwijskwaliteit en interne kwaliteitszorg

4. ondersteunen en stimuleren

4.1. krachtig inzetten op ondersteunen

4.2. verantwoordelijkheid nemen in de ondersteuning, motivering en stimulering zodat ze samen onderwijs van topkwaliteit realiseren

5. grenzen verleggen

5.1. uitdagende leercontext

5.2. onderwijs blijvend versterken en tegelijk maximale kansen bieden aan iedereen

5.3. onderwijs op topniveau blijft de ambitie

6. prioriteiten stellen

6.1. duidelijke keuzes

6.2. maatregelen nemen ( materiële & personele middelen)

6.3. nieuwe, noodzakelijke, soms zelfs dringende investeringen doen