Crimineel Gedrag

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Crimineel Gedrag Door Mind Map: Crimineel Gedrag

1. Doel: maatschappelijke welvaart

1.1. Niet genoeg middelen

1.1.1. Spanning tussen doel en beschikbare legitieme middelen leidt tot anomie

1.1.1.1. Illegitieme middelen gebruiken om doel van de samenleving te behalen

1.2. Druk van de westerse samenleving

1.2.1. Als vernieuwers niet genoeg legale middelen bezitten kunnen ze illegale middelen gebruiken, daarom zijn ze een risicovolle groep qua criminaliteit. Zie hieronder.

2. Cohentheorie

2.1. Jongeren willen het liefst doeleinden zoals zingeving en saamhorigheid in plaats van alleen bijv. geld

2.1.1. Jongeren die dezelfde ideeën en doelen hebben vormen gangs

2.1.2. Jongeren willen ook wel een hogere status bereiken, maar dit is niet altijd mogelijk door de status waarin ze zijn geboren.

3. Maatschappelijke kwetsbaarheid

3.1. Negatieve factoren die elkaar versterken

3.1.1. Werkloosheid

3.1.1.1. Wonen in slechte buurt

3.1.1.1.1. Negatief zelfbeeld

3.2. Kwetsbaarheid begint bij geboorte en opgroeien

3.2.1. Gedrag ouders en kenmerken buurt kunnen voor maatschappelijke kwetsbaarheid zorgen

4. Aanpassingen

4.1. Rebellen

4.1.1. Verwerpen culturele doelen en willen deze verplaatsen met nieuwe: zelfde met Geïnstitutionaliseerde middelen

4.1.1.1. Nonconform: Politiek of terrorisme

4.2. Conformisten

4.3. Innovateurs

4.3.1. Willen het doel bereiken, maar bedenken vaak niet-comforme middelen om dat te doen

4.4. Terugtrekkers

4.4.1. Aanvaarden ondanks teleurstellingen culturele doelen en middelen

4.4.2. Trekken zich terug uit de samenleving en verwerpen de doelen en middelen

4.5. Ritualisten

4.5.1. Willen het doel niet meer bereiken, maar accepteren de middelen nog wel.

5. Theorie van Merton

6. Deviant gedrag

6.1. Functie deviant gedrag: saamhorigheid neemt toe onder mensen die het gedrag afkeuren

6.2. Deviant betekent afwijkend

6.2.1. Label of etiket op iemand met afwijkend gedrag

6.2.1.1. Dit label/etiket kan leiden tot nog meer afwijkend (en vaak negatief) gedrag

7. Typologie Becker

7.1. Afwijkend gedrag ligt niet vast

7.1.1. Wat nu afwijkend gedrag is hoeft later of ergens anders niet als afwijkend gedrag te worden gezien

7.2. Normen en waarden op een bepaald moment in een samenleving worden bepaald door een sociaal proces