Mijn persoonlijke praktijktheorie

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Mijn persoonlijke praktijktheorie Door Mind Map: Mijn persoonlijke praktijktheorie

1. Opvoeding

1.1. Waarden en normen

1.2. Overtuigingen

1.3. gezinssituatie

2. Compententies

2.1. interpersoonlijk competent met lerenden en/of collega's en/of collega's

2.2. orthopedagogisch competent

2.3. orthodidactisch competent

2.4. competent in reflecteren

2.5. competent in praktijk gericht onderzoeken

3. Kenmerken van een goede intern begeleider

3.1. Kennis van gedrag en leren

3.1.1. expertise

3.2. passie voor onderwijs

3.3. tact, zowel pedagogisch als professioneel

3.4. onderzoekende houding

3.5. coaching van collega's en leerling

3.6. sterk in sociale vaardigheden

3.7. netwerkt vanuit het belang voor de leerling

3.8. out of the box thinking

3.9. werkt vanuit de relatie met leerling, ouders en leerkracht

3.9.1. competentie en autonomie

3.10. weet balans aan te brengen voor de leerkracht tussen de aandacht van de individuele leerling met zijn behoeften en de opbrengsten van de groep en school

3.11. onderhoudt de goede contacten met de externen

3.12. effectieve en efficiënte monitoring van leeropbrengsten vertaald naar directie en en naar beleid

3.13. werkt planmatig voor anderen en zichzelf

4. Professioneel zelfverstaan

4.1. Wie ben ik als IB-er

4.1.1. luisterend oor

4.1.2. coach

4.1.3. planmatig

4.1.4. beleidsmatig

4.1.5. leidersrol in ontwikkeling

4.1.6. empatisch

4.1.7. professioneel

4.1.8. creatief

4.1.9. out of the box (maw buiten de lijnen van de wettelijke kaders onderzoek doen naar mogelijkheden)

4.2. Zelfwaardegevoel

4.2.1. ik vraag om feeback en terugkoppeling

4.2.2. ik geef terugkoppeling en vaak feedback

4.2.3. professionalisering

4.3. Beroepsmotivatie

4.3.1. het verschil willen maken voor de leerling en het gezin

4.3.2. het kunnen bieden van mogelijkheden binnen de zorg van de school, van de ouders, het eiland en daarbuiten

4.3.3. vanuit de vertrouwensrelatie met leerling en ouders samen zoeken naar oplossingen voor de hulpvraag

4.4. Taakopvatting

4.4.1. de omschrijving die de school geeft aan de functie inter begeleider

4.4.2. de "kleur" die ik geef aan de functie binnen de school/het bestuur

4.5. Toekomstperspectief

4.5.1. behalen van de master EN juli 2019

4.5.2. meer autonomie in het uitvoeren van mijn werk

4.5.3. ontwikkelen van expertise

5. Mentale modellen

5.1. Agryris "ladder of Infernece

5.2. Covey "De cirkel van invloed"

5.3. Senge "The Fifth Discipline"

5.4. Hart "Verdraaide organisaties"

5.5. Sinek "Start With Why"

6. Reflecteren

6.1. Korthagen

6.1.1. handelen/ervaring

6.1.2. terugblikken

6.1.3. bewustwording essentiële aspecten

6.1.4. alternatieven ontwikkelen en kiezen

6.1.5. uitproberen

6.2. Lagen van de Persoonlijkheid

6.2.1. Omgeving

6.2.2. Gedrag

6.2.3. Vaardigheden

6.2.4. Overtuigingen

6.2.5. Identiteit