Kennisteam HRM

test

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Kennisteam HRM Door Mind Map: Kennisteam HRM

1. BISL (Next)

1.1. Domain operations

1.1.1. Business Operations

1.1.1.1. Calls

1.1.1.1.1. Calls registratie

1.1.1.1.2. Afgehandelde calls

1.1.1.1.3. Call rapportages

1.1.1.1.4. Wat is een call?

1.1.1.2. Communicatie & training

1.1.1.2.1. reactief

1.1.1.2.2. pro-actief

1.1.1.3. Autorisaties

1.1.1.3.1. autorisatieprofielen

1.1.1.3.2. controle autorisaties

1.1.1.3.3. overzicht van uitgegeven autorisaties

1.1.1.3.4. afwijkingen v.h. autorisatiebeleid

1.1.2. Data operation

1.1.2.1. Master data management

1.1.2.1.1. beheer stuurgegevens

1.1.2.2. Kwaliteitsplannen

1.1.2.2.1. waar is verbetering noodzakelijjk?

1.1.2.2.2. KPI's

1.1.2.3. Datakwaliteit

1.1.2.3.1. afspraken en proc. bewaking datakwaliteit

1.1.2.3.2. aanpassen incorrecte data

1.1.2.4. Beheer van de gegevensomgeving

1.1.2.4.1. aantal gebruikers

1.1.2.4.2. responsetijden

1.1.2.4.3. beschikbaarheid

1.1.2.4.4. max.downtime

1.1.2.4.5. SLA

1.1.2.4.6. Informeren IT bij veranderingen

1.1.2.5. Wat is nodig?

1.1.2.5.1. Bedrijfsinformatiemodel

1.1.2.5.2. Datamodellen v.d. informatiesystemen

1.1.2.5.3. Eisen a.d. kwaliteit

1.1.2.5.4. Verzamelen KPI's

1.1.2.5.5. Exploitatiegegevens SLA's

1.1.3. Service operation

1.1.3.1. Procedures

1.1.3.2. Meten dienstverlening

1.1.3.3. Bewaken IT-dienstverlening

1.1.3.4. Operationele IT-aansturing

1.1.4. Technology operation

1.1.4.1. Beschikbaarheid

1.1.4.2. Informatieketenpartner-liason bij incidenten

1.1.4.3. IT-leveranciers

1.1.4.4. Incidentenmanagement

2. Stakeholders

2.1. Buco's

2.2. HRM LDCR

2.3. Klant & Keten

2.4. RvdR

2.5. FB'ers

2.6. SDM'érs berijfsvoering

2.7. Portefeuillehouder(s)

2.8. KCC

2.9. Frontoffices gerechten

2.10. Product Owner

2.11. Leveranciers

3. Documenten

3.1. Memo Kennisteams

3.1.1. Goedkeuring memo

3.2. Punten aanpassing memo

3.3. Plan van Aanpak

3.3.1. Opdracht PvA

3.3.2. Visie

3.3.3. Taken en verantwoordelijkheden

3.3.4. Resultaten

3.3.5. Planning

3.3.6. Positie en plaats

3.3.7. Concernmodel

4. Communicatie

4.1. Interne communicatie

4.1.1. Intro

4.2. Presentaties

4.2.1. Unit-manager FB

4.2.2. Teamhfd. HRM LDCR

4.2.3. Adviseur HRM

4.2.4. Beleidsmedewerker HRM RvdR

4.2.5. Vakgroep HRM

4.2.6. Portefeuillehouder

5. Inrichting Kennisteam

5.1. Hulpmiddelen

5.1.1. Telefoon

5.1.2. Laptop

5.2. Werkafspraken

5.2.1. Plannen periodiek overleg

5.3. Uniformering

5.3.1. Brieven

5.3.2. Afhandeling meldingen

5.3.3. Telefonie

5.4. Personeel

5.4.1. Formatie

5.4.1.1. Jolanda Grobecker

5.4.1.1.1. fte: 0.2

5.4.1.2. Zonder titel

5.4.1.3. Zonder titel

5.5. Interne opleidingen

5.6. Leveranciers

5.7. Aansturing

5.7.1. Functioneel

5.7.2. Hierarchisch

6. Applicaties

6.1. Selectie applicaties

6.1.1. Fase

6.1.1.1. SPP

6.1.1.2. Recruitment

6.1.2. Fase

6.1.3. Fase

7. Werving

7.1. Informeel informeren belangstelling

7.1.1. Externe contactpersonen

7.1.1.1. Inhoudelijk

7.1.1.2. Juridisch

7.1.1.3. Bereikbaarheid

7.1.1.4. SDMér

7.2. Officieel intern werven

7.2.1. Intro

7.3. Profiel opstellen

7.3.1. competenties

7.3.2. vaardigheden

7.4. Besluitvorming

7.5. Selectie kandidaten

7.6. Gesprek kandidaten

7.6.1. Datum vaststellen

7.7. Uitnodigen kandidaten

8. Nieuw onderwerp

9. Prioriteit invoering

9.1. moet gereed zijn voor de startfase

9.2. moet gereed zijn tijdens de startfase

9.3. moet gereed zijn in de operationele fase

9.4. kan wachten