Kennisteam HRM

test

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Kennisteam HRM Door Mind Map: Kennisteam HRM

1. BISL (Next)

1.1. Domain operations

1.1.1. Calls

1.1.1.1. Call registratie

1.1.1.1.1. Topdesk

1.1.1.2. Call rapportages

1.1.1.2.1. inzicht in de werklast

1.1.1.2.2. capaciteitsbepaling

1.1.1.2.3. kwaliteit dienstverlening

1.1.1.3. Wat is een call?

1.1.1.3.1. Vraag

1.1.1.3.2. Opdracht

1.1.1.3.3. Wens of wijzigingsverzoek

1.1.1.3.4. Klacht

1.1.1.3.5. Verstoring

1.1.2. Business Operations

1.1.2.1. Communicatie & training

1.1.2.1.1. reactief

1.1.2.1.2. pro-actief

1.1.2.2. Autorisaties

1.1.2.2.1. autorisatieprofielen

1.1.2.2.2. controle autorisaties

1.1.2.2.3. overzicht van uitgegeven autorisaties

1.1.2.2.4. afwijkingen v.h. autorisatiebeleid

1.1.3. Data operation

1.1.3.1. Master data management

1.1.3.1.1. beheer stuurgegevens

1.1.3.2. Kwaliteitsplannen

1.1.3.2.1. waar is verbetering noodzakelijjk?

1.1.3.2.2. KPI's

1.1.3.3. Datakwaliteit

1.1.3.3.1. afspraken en proc. bewaking datakwaliteit

1.1.3.3.2. aanpassen incorrecte data

1.1.3.4. Beheer van de gegevensomgeving

1.1.3.4.1. aantal gebruikers

1.1.3.4.2. responsetijden

1.1.3.4.3. beschikbaarheid

1.1.3.4.4. max.downtime

1.1.3.4.5. SLA

1.1.3.4.6. Informeren IT bij veranderingen

1.1.3.5. Wat is nodig?

1.1.3.5.1. Bedrijfsinformatiemodel

1.1.3.5.2. Datamodellen v.d. informatiesystemen

1.1.3.5.3. Eisen a.d. kwaliteit

1.1.3.5.4. Verzamelen KPI's

1.1.3.5.5. Exploitatiegegevens SLA's

1.1.4. Service operation

1.1.4.1. Procedures

1.1.4.2. Meten dienstverlening

1.1.4.3. Bewaken IT-dienstverlening

1.1.4.4. Operationele IT-aansturing

1.1.5. Technology operation

1.1.5.1. Beschikbaarheid

1.1.5.2. Informatieketenpartner-liason bij incidenten

1.1.5.3. IT-leveranciers

1.1.5.4. Incidentenmanagement

2. Communicatie

2.1. Interne communicatie

2.1.1. Intro

2.2. Presentaties

2.2.1. Unit-manager FB

2.2.2. Teamhfd. HRM LDCR

2.2.3. Adviseur HRM

2.2.4. Beleidsmedewerker HRM RvdR

2.2.5. Vakgroep HRM

2.2.6. Portefeuillehouder

3. Inrichting Kennisteam HRM

3.1. Hulpmiddelen

3.1.1. Telefoon

3.1.2. Laptop

3.1.3. Teamsite

3.2. Werkafspraken

3.2.1. Plannen periodiek overleg

3.3. Uniformering

3.3.1. Brieven

3.3.2. Afhandeling meldingen

3.3.3. Telefonie

3.4. Personeel

3.4.1. Formatie

3.4.1.1. Jolanda Grobecker

3.4.1.1.1. fte: 0.2

3.4.1.2. Marcella Kleefsman

3.4.1.2.1. fte 0.2 >

3.5. Interne opleidingen

3.5.1. Inlezen documentatie

3.5.2. Trainingen in september 2019

3.6. Leveranciers

3.7. Aansturing

3.7.1. Functioneel

3.7.1.1. Wim Roeke

3.7.2. Hierarchisch

3.7.2.1. Jeroen Ramaker

3.8. Teamsite

3.8.1. Structuur

3.8.2. Afspraken

3.8.2.1. uniformiteit docs

3.8.2.2. Opslag van docs

3.8.3. Bereikbaarheid

3.9. Aansluiting kenniswerkgroep HRM

3.9.1. Overleg met A. Verheijen d.d.22072019

3.10. Afspraken met derden

3.10.1. LSR / Recruitment

3.10.1.1. mw. Popisco

4. Stakeholders

4.1. Buco's

4.2. HRM LDCR

4.3. Klant & Keten

4.4. RvdR

4.5. FB'ers

4.6. SDM'érs berijfsvoering

4.7. Portefeuillehouder(s)

4.8. KCC

4.9. Frontoffices gerechten

4.10. Product Owners

4.11. Leveranciers

5. Documenten

5.1. Memo Kennisteams

5.1.1. Goedkeuring memo

5.2. Punten aanpassing memo

5.3. Plan van Aanpak

5.3.1. Opdracht PvA

5.3.2. Visie

5.3.3. Taken en verantwoordelijkheden

5.3.4. Resultaten

5.3.5. Planning

5.3.6. Positie en plaats

5.3.7. Concernmodel

6. Applicaties

6.1. Selectie applicaties

6.1.1. Fase

6.1.1.1. SPP

6.1.1.2. Recruitment

6.1.2. Fase

6.1.3. Fase

6.2. Onderzoek & analyse bedrijfsvoeringapplicaties

6.2.1. Sabine Bulder (Young Talent)

6.2.2. Opdrachtformulering

6.2.3. Bespreken met direct betrokkenen

7. Werving

7.1. Informeel informeren belangstelling

7.1.1. Externe contactpersonen

7.1.1.1. Inhoudelijk

7.1.1.2. Juridisch

7.1.1.3. Bereikbaarheid

7.1.1.4. SDMér

7.2. Officieel intern werven

7.2.1. Intro

7.3. Profiel opstellen

7.3.1. competenties

7.3.2. vaardigheden

7.4. Besluitvorming

7.5. Selectie kandidaten

7.6. Gesprek kandidaten

7.6.1. Datum vaststellen

7.7. Uitnodigen kandidaten

8. Prioriteit invoering

8.1. moet gereed zijn voor de startfase

8.2. moet gereed zijn tijdens de startfase

8.3. moet gereed zijn in de operationele fase

8.4. kan wachten

9. Informatievoorziening Kennisteams

9.1. Opzet teamsite vb. Frontoffice KCC

9.2. Afspraken uniformering documenten

9.3. Welke documenten bewaren