Adolescentiepsychologie

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Adolescentiepsychologie Door Mind Map: Adolescentiepsychologie

1. 2. Identiteitsontwikkeling

1.1. The big five

1.2. Id, ego, superego

1.3. Continuiteit

1.4. Erkenning en herkenning

1.5. Vrijheid in afhankelijkheid

1.6. Zinvolle toekomst

1.7. Foreclosure

1.8. Moratorium

1.9. Identity achievement

1.10. Etniciteit

1.11. Acculturatie

1.12. Drie I’s van Kraaijeveld

2. 3. Cognitieve ontwikkeling

2.1. Fasen: sensomotorische, preoperationele, concreet-operationele, formele

2.2. Assimilatie

2.3. Accommodatie

2.4. Substitutie

2.5. Integratie

2.6. Magisch denken

2.7. Imaginair publiek

2.8. Persoonlijke fabel

2.9. Zwart-wit denken

2.10. pre-conventioneel (1+2) conventioneel (3+4) post-conventioneel (5+6)

2.11. Differentiëren

2.12. Reflecteren

3. 4. Seksuele ontwikkeling

3.1. Gelijkheidsidealen

3.2. Gender

3.3. Peergroup: social media (fb, insta)

3.4. Etnische afkomst

3.5. Sekserol

3.6. Lichamelijke veranderingen: groei, sekse, hersenstructuur, psyche.

3.7. Orgastisch model

3.8. Relatiemodel

3.9. Liefde-/voortplantingsmodel

3.10. Sociaal leren

3.11. Model leren

3.12. Cognitief leren

4. 1. Begripsbepaling en uitganspunten

4.1. Vroege adolescentie Midden adolescentie Late adolescentie

4.2. Sturm und Drang / Storm en stress

4.3. Nature- nature debat

4.4. Neuroweteschap

4.5. Biologische, sociale- en historische factor

4.6. Sociaal-culturele ontwikkeling