cognitieve psychologie

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
cognitieve psychologie Door Mind Map: cognitieve psychologie

1. cognitieve kijk op de waarneming

1.1. cognitieve benadering

1.2. na input allerlei verwerkingsprocessen

1.3. actief verwerkt en bewerkt voor zinvolle output

1.4. waarnemen niet altijd getrouwe weergave van werkelijkheid

1.5. geconstrueerde wereld

1.6. waarnemen is afhankelijk van

1.6.1. objectieve kenmerken v/d prikkels

1.6.2. bouw en werking v/d zintuigen/zenuwstelsel

1.6.3. onze eigen persoon

1.6.4. context

2. fysieke prikkels worden omgezet tot zintuigelijke prikkels

2.1. werking zintuigen

2.1.1. zintuigen= transformatoren of tolken

2.1.2. niet alle prikkels worden verwerkt

2.1.2.1. zorgt voor lichamelijke structuur

2.2. elk zintuig is maar gevoelig voor bepaald soort prikkels

2.2.1. oor: gevoelig voor trillingen tussen 20 en 20.000 Hertz

2.2.2. neus: gevoelig voor 10.000 tot 40.000 geuren

2.2.3. tong: 5 eigenschappen: zout, zoet, zuur, bitter, umami

2.2.4. tastzin: voelen van

2.2.4.1. druk

2.2.4.2. temperatuur

2.2.4.3. pijn

2.2.5. evenwichtszin

2.2.6. spierzin

3. constructie van de zintuigen

3.1. in het oog is een blinde vlek waardoor niet alle prikkels worden opgenomen

3.2. prikkels zijn niet altijd even scherp

4. zintuigelijke prikkels worden omgezet tot gestructureerde gehelen

4.1. optische illusie

4.2. laten leiden door sterke contrasten

4.3. groeperingspricipes

5. gestructureerde gehelen worden omgezet tot betekenisvolle gehelen

5.1. top-down modellen

5.1.1. waarnemen vooral gestuurd vanuit allerlei cognitieve processen

5.2. bottom-up modellen

5.2.1. waarnemingsproces vooral gestuurd vanuit input