Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
walterboschak Door Mind Map: walterboschak

1. Toekomst?

1.1. Stijgende prijzen

1.2. Dalende prijzen

2. Perferie

2.1. Grondstoffen

2.1.1. Delfstoffen en landbouwproducten

2.1.1.1. Misoogsten

2.1.1.2. Dalende grondstofprijzen

2.1.1.2.1. oplossing: exportvalorisatie

2.1.1.3. Eenzijdig exportpakket

2.1.1.3.1. Ghana: 35% export is cacao

2.1.1.4. Fluctuerende prijzen

3. Centrum

3.1. Industriële producten

3.1.1. Stijgen in waarde

4. Ruilvoetverslechtering

5. Nu?

5.1. Stijgende prijzen

5.1.1. Winst naar Multinationals

5.1.1.1. Nestlé, Unilever

6. Primair

6.1. Hoog

6.1.1. Ontwikkelingsland = Perferie

6.2. Formeel

6.2.1. kapitaalintensief: plantage

6.3. Informeel

6.3.1. arbeidsintensief: keuterboertje

7. Secundair

7.1. Hoog

7.1.1. Semi-periferie

7.2. Formeel

7.2.1. Ambacht

7.3. Informeel

7.3.1. Moderne industrie

8. Diensten

8.1. Kwartair

8.1.1. Hoog

8.1.1.1. Centrum

8.2. Tertiair

8.2.1. Hoog

8.2.1.1. Centrum

8.3. Informeel

8.4. formeel