Werk als docent

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Werk als docent Door Mind Map: Werk als docent

1. Na het blok

1.1. Acties

1.1.1. Analoog

1.1.2. correcties in lesmaterialen

1.2. Bijdrage Collega's

1.2.1. bespreken van resultaten en bevindingen

1.2.2. vastleggen verbeterpunten

1.3. Bijdrage Studenten

1.3.1. kwartaalevaluatie

1.3.2. enquete

2. Vooraf aan het blok

2.1. X-tijd voor

2.1.1. Acties

2.1.1.1. voorstel voor inhoud(swijziging) module

2.1.1.2. Rooster op orde maken

2.1.1.2.1. Inzet medewerkers bekend

2.1.1.2.2. Budget bekend

2.1.1.2.3. Werkoverleg plannen

2.1.1.3. Bedrijf bezoeken

2.1.1.4. Contact opnemen met bedrijf

2.1.1.5. vastleggen van ModuleBeschrijving en lesinhhoud

2.1.2. Bijdrage Collega's

2.1.2.1. curriculumbespreking

2.1.2.1.1. opdrachten concretiseren

2.1.2.2. vastleggen van context en relevantie

2.1.2.3. invoegen na overleg en consensus

2.1.2.4. Opdrachten concretiseren

2.1.2.5. vragen en opmerkingen verwerken na overleg met collega's

2.1.3. Bijdrage Studenten

2.1.3.1. Analoog

2.1.3.1.1. Opdracht in ontvangst nemen

2.1.3.1.2. Aan de bomen in de tuin vertellen wat ik ga doen

2.1.3.2. Virtueel

2.1.3.2.1. Blackboard omgeving inrichten

2.1.3.2.2. Google alert in stellen met termen uit de les

2.2. 1 week voor

2.2.1. Acties

2.2.1.1. voorbereiden van les

2.2.1.2. online plaatsen van lesmaterialen

2.2.1.3. Check op rooster

2.2.1.4. rooster controle en klasverdeling tussen collega's

2.2.1.5. Profiel aanmaken voor mezelf in Blackboard

2.2.2. Bijdrage Collega's

2.2.2.1. Analoog

2.2.2.2. Virtueel

2.2.3. Bijdrage Studenten

2.2.3.1. Analoog

2.2.3.2. Virtueel

2.2.4. Laatste afspraken met bedrijf

2.3. 1 dag voor

2.3.1. Acties

2.3.1.1. Analoog

2.3.1.2. checkup online omgeving

2.3.1.3. Twitterbericht naar studenten: be there!

2.3.2. Bijdrage Collega's

2.3.2.1. Analoog

2.3.2.2. Virtueel

2.3.2.3. controle op afspraken en bijdragen

2.3.3. Bijdrage Studenten

2.3.3.1. Analoog

2.3.3.2. Virtueel

3. Tijdens het blok

3.1. Week 1

3.1.1. Acties

3.1.1.1. les verzorgen

3.1.1.1.1. Met Micropoll vragen wat studenten willen

3.1.1.2. lesmaterialen voor week 2 online

3.1.1.3. Lesvoorbereiding doornemen

3.1.1.4. Welkomst mailtje plaatsen in Blackboard voor de studenten

3.1.1.5. Bezoek aan bedrijf

3.1.2. Bijdrage Collega's

3.1.2.1. feedback

3.1.2.2. Virtueel

3.1.2.2.1. Met mindmeister nadenken over vervolgacties nav uitkomst Micropoll

3.1.3. Bijdrage Studenten

3.1.3.1. feedback

3.1.3.2. Virtueel

3.1.3.2.1. Studenten vullen Micropoll in

3.2. Week 2

3.2.1. Acties

3.2.1.1. les verzorgen

3.2.1.2. Virtueel

3.2.2. Bijdrage Collega's

3.2.2.1. Analoog

3.2.2.2. Virtueel

3.2.3. Bijdrage Studenten

3.2.3.1. Analoog

3.2.3.2. Virtueel

3.3. Week 3

3.3.1. Acties

3.3.1.1. Analoog

3.3.1.2. Virtueel

3.3.1.3. Analoog / virtueel

3.3.1.3.1. Voorbereiding audit

3.3.2. Bijdrage Collega's

3.3.2.1. Analoog

3.3.2.1.1. Actie 1 nav Micropoll

3.3.2.2. Virtueel

3.3.2.3. Analoog / virtueel

3.3.2.3.1. Auditvragen opstellen en reviewen

3.3.3. Bijdrage Studenten

3.3.3.1. Analoog

3.3.3.2. Virtueel

3.4. Week 4

3.4.1. Acties

3.4.1.1. Analoog

3.4.1.2. Virtueel

3.4.2. Bijdrage Collega's

3.4.2.1. Analoog

3.4.2.2. Virtueel

3.4.3. Bijdrage Studenten

3.4.3.1. Analoog

3.4.3.2. Virtueel

3.4.3.3. Analoog / virtueel

3.4.3.3.1. Audit voorbereiden

3.5. Week 5

3.5.1. Acties

3.5.1.1. Analoog

3.5.1.2. Virtueel

3.5.2. Bijdrage Collega's

3.5.2.1. Analoog

3.5.2.2. Virtueel

3.5.3. Bijdrage Studenten

3.5.3.1. Analoog

3.5.3.1.1. studenten geven presentatie

3.5.3.2. Virtueel

3.5.3.2.1. studenten gebruiken Powerpoint ter ondersteuning

3.6. Week 6

3.6.1. Acties

3.6.1.1. Analoog

3.6.1.1.1. Voortgang bespreken met projectgroepen

3.6.1.2. Virtueel

3.6.2. Bijdrage Collega's

3.6.2.1. Analoog

3.6.2.2. Virtueel

3.6.3. Bijdrage Studenten

3.6.3.1. Analoog

3.6.3.2. Virtueel

3.6.3.2.1. Collegastudenten evalueren/beoordelen

3.7. Week 7

3.7.1. Acties

3.7.1.1. Analoog

3.7.1.1.1. Afronding van project voorbereiden

3.7.1.2. Virtueel

3.7.1.2.1. Invullen Micropoll: zijn de onderwerpen aan bod gekomen?

3.7.2. Bijdrage Collega's

3.7.2.1. Analoog

3.7.2.2. Virtueel

3.7.3. Bijdrage Studenten

3.7.3.1. Analoog

3.7.3.2. Virtueel

3.8. Week 8

3.8.1. Acties

3.8.1.1. voorlopige cijfers online

3.8.2. Bijdrage Collega's

3.8.2.1. feedback

3.8.2.2. Virtueel

3.8.3. Bijdrage Studenten

3.8.3.1. inzage

3.8.3.2. Virtueel

3.9. Week 9

3.9.1. Acties

3.9.1.1. Analoog

3.9.1.1.1. Afronding project

3.9.1.2. definitieve cijfers online

3.9.2. Bijdrage Collega's

3.9.2.1. Analoog

3.9.2.2. Virtueel

3.9.3. Bijdrage Studenten

3.9.3.1. Analoog

3.9.3.1.1. Afronding project

3.9.3.2. feedback via kwartaalevaluatie

3.10. Week 10

3.10.1. Acties

3.10.1.1. Analoog

3.10.1.1.1. Evaluatie project

3.10.1.2. verbeteringsvoorstel

3.10.1.3. Cijfers invoeren

3.10.2. Bijdrage Collega's

3.10.2.1. Analoog

3.10.2.1.1. Evaluatie project

3.10.2.2. verbeteringsvoorstel

3.10.3. Bijdrage Studenten

3.10.3.1. Analoog

3.10.3.2. Virtueel

4. Toetsing

4.1. Acties

4.1.1. beoordelen van werkstukken soms analoog soms digitaal

4.1.2. Assessment

4.1.3. voorlopige cijferlijst

4.2. Bijdrage Collega's

4.2.1. feedback

4.2.2. Virtueel

4.3. Bijdrage Studenten

4.3.1. inzage en reclameren

4.3.2. bijstellen cijfers