Hilde, op weg naar werk

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Hilde, op weg naar werk Door Mind Map: Hilde, op weg naar werk

1. Wie?

1.1. Kleuterleerkracht

1.2. Moeder van twee zonen

1.3. Herseninfarct (45 jaar)

1.4. Linkerhand afunctioneel

1.5. Vaak vermoeid

1.6. Veel sociale steun

1.7. Gemotiveerd om terug te werken

1.8. Mogelijkheden

1.8.1. Zelfstandig uitvoeren huishoudelijke taken

1.8.2. Rijden met aangepaste auto

1.8.3. Vrije tijd: wandelen, lezen

1.8.4. Geen cognitieve problemen

1.8.5. Linkerhand gebruiken als stabilisator

2. Hulpvraag

2.1. Hoe kan ik opnieuw betalend werken met kleuters?

2.2. Op welke terugbetalingen of tegemoetkomingen heb ik recht wanneer ik opnieuw aan het werk ga?

3. Plan van aanpak

3.1. Assessments

3.1.1. Assessment of Work Performance (AWP)

3.1.2. Occupational Circumstances Assessment Interview and Rating Scale (OCAIRS)

3.1.3. Worker Role Interview (WRI)

3.1.4. Work Environment Impact Scale (WEIS)

3.1.5. Melba

3.1.6. Fatigue Impact Scale (FIS)

3.1.7. Activiteitenweger

3.1.8. Observatie

3.2. Jobfinding

3.2.1. Betalende kleuterleerkracht

3.2.2. Mogelijkheden school bevragen

3.2.2.1. Flexibele uren

3.2.2.2. Ondersteuning

3.2.3. Mogelijkheden H. afstemmen op mogelijkheden werkcontext

3.3. Jobplaatsing

3.3.1. Oorspronkelijke werkcontext: aangepaste uurregeling

3.3.2. Samen beslissen: wanneer/hoe lang werken

3.3.3. Anders functioneren dan voor herseninfarct

3.3.4. Reorganisatie taken

3.3.5. Begin: ondersteuning in klas

3.3.5.1. 3 dagen/week (pauze-middag)

3.3.5.2. Nadien opbouwen

3.4. Opleiding op de werkvloer

3.4.1. Compensatiestrategieën voor linkerhand + bimanuele taken

3.4.1.1. Eventueel hulpmiddelen

3.4.2. Omgaan met vermoeidheid

3.5. Begeleiding

3.5.1. Aanleren/compenseren uitvoer éénhandige taken

3.5.2. Leren omgaan met vermoeidheid

3.5.3. Intensief --> miniem

3.5.4. Herhaaldelijk gesprekken

3.5.4.1. Hilde

3.5.4.2. Collega's

3.5.4.3. Werkgever

3.5.5. Financiële kant bekijken

3.5.5.1. Doorverwijzen

4. Financiële ondersteuning

4.1. CM

4.1.1. Gratis dienst maatschappelijk werk

4.2. Inkomensvervangende tegemoetkoming

4.3. Thuishulp

4.4. Tegemoetkoming arbeidsgereedschap arbeidskleding en arbeidspostaanpassingen

4.5. Vlaams ondersteuningspremie voor werkgevers

4.6. Tegemoetkoming hulpmiddelen in de thuissituatie