Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
PED C Door Mind Map: PED C

1. Sinds 1 januari 2019 gelden er nieuwe regels en wetten in de kinderopvang

2. Wetten en regels

2.1. Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk

2.2. Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK)

2.3. Beroepskracht Kind Ratio (BKR)

2.3.1. 4 ogenbeleid

2.4. Altijd minimaal 1 persoon aanwezig met een EHBO certificaat

3. Peuteropvang werkt vanuit een ontwikkelingsaanbod

3.1. taalontwikkeling

3.2. rekenontwikkeling

3.3. sociaal-emotionele ontwikkeling

3.4. psychomotorische ontwikkeling

4. Wanneer beide ouders werken hebben zij recht op kinderopvangtoeslag

5. 4D's - Cognitieve, sociaal-emotionele en motorische vaardigheden

5.1. Data

5.2. Duiden

5.3. Doelen

5.4. Doen

6. CED groep

6.1. Centrum voor Educatie en Dienstverlening

6.1.1. Biedt ontwikkellijnen voor de nulgroep (startersgroep)

6.1.2. Biedt ontwikkellijnen voor de voorschoolse periode (peuterspeelzaal en kinderopvang)

7. Beoordeling opvang

7.1. Reguliere peuteropvang

7.1.1. Beoordeeld vanuit GGD

7.1.2. Ontwikkelingsgericht werken (simpeler dan OGW)

7.2. Peuteropvang met voorschoolse educatie

7.2.1. Beoordeeld vanuit toezichtkader VVE van onderwijsinspectie (++ kwaliteitseisen)

7.2.2. Systematisch en cyclisch aan ontwikkeling van doelen werken (opbrengstgericht werken)

8. 4 pijlers/opbrengstgerichtwerken