Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
OBSERVEREN Door Mind Map: OBSERVEREN

1. Observeren van groepsprocessen

1.1. Groepsorde

1.2. Dynamische groepsprocessen

1.3. Observatieplan

1.4. Schriftelijk groepsinterview

2. Methodisch observeren

2.1. De beginsituatie

2.2. Achtergrondgegevens

2.3. Doel en Doelgroep

2.4. Observatiehulpmiddelen

2.5. Observatiemethode

2.6. Te observeren gedrag

2.7. Observatiesituatie

2.8. Observatiedata en Tijdstippen

2.9. Manier van rapporteren

3. Observeren, wat en waarom

3.1. Observeren

3.2. Referentiekader

3.3. Objectiviteit

3.4. Interpretatie

3.5. Redenen