cognitieve leerzorg

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
cognitieve leerzorg Door Mind Map: cognitieve leerzorg

1. situering binnen het competentiebegrip

1.1. kennis

1.1.1. domeinspecifieke kennis

1.1.1.1. declaratieve kennis (WAT)

1.1.1.2. procedurele kennis (HOE)

1.1.2. metacognitieve kennis

1.2. vaardigheden

1.2.1. cognitieve vaardigheden

1.2.1.1. leer- en studeerstrategieën

1.2.1.1.1. complexe leertaken

1.2.1.1.2. eenvoudige leertaken

1.2.1.2. probleemoplossende vaardigheden

1.2.2. metacognitieve vaardigheden

1.2.2.1. zelfinstructiemethode

1.2.2.1.1. fase 1: oriënteren

1.2.2.1.2. fase 2: voorbereiden

1.2.2.1.3. fase 3: uitvoeren

1.2.2.1.4. fase 4 reflecteren

2. vormgeven

2.1. beginsituatie bepalen

2.1.1. observatie

2.1.2. toets

2.1.3. gesprek

2.2. zelfregulerend leren in de klas

2.2.1. leerkrachtgestuurd onderwijs

2.2.2. leerlinggestuurdonderwijs

2.2.3. gedeelde sturing

2.2.4. denkstimulerende omgeving creëren

2.2.4.1. werkvormen

2.2.4.2. modelleren

2.2.4.3. aanleren van specifieke leerstrategieën

2.2.4.4. relateren van vakspecifieke inhouden aan cognitieve vaardidgheden

2.2.5. Mediërende activiteiten

2.2.5.1. via werkvormen

2.2.5.2. via modelleren

2.2.5.3. via relatering van vakspecifieke inhouden aan (meta) cognitieve vaardigheden.

2.2.5.4. via het aanleren van specifieke leerstrategieën