Doelen Learning Community ambassadeur?

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Doelen Learning Community ambassadeur? Door Mind Map: Doelen Learning Community ambassadeur?

1. Binnen de scholen krijgt visie op de inzet ICT als ondersteuning van de onderwijsvisie steeds meer vorm. Door omstandigheden is de investeringsruimte de komende jaren nul. Hoe kan je creatief omgaan met je huidige ICT middelen om je visie uit te voeren.

1.1. Visie ontwikkeling door inzet van de workshop generator van Kennisnet (=gratis!)

1.2. Ge-oormerkte gelden anders inzetten.

1.3. Pak de kans die 'gratis' schoolboeken biedt. Zorg voor x% content in currucilum als substitutie.

2. digiboren worden niet juist gebruikt

2.1. Visie ontwikkelen met betrekken tot digibord

2.2. workhops nvoor docenten organiseren

3. ELO beter implementeren

3.1. wensen inventariseren, doelen vaststellen, overeenstemming vinden

3.2. successen vieren

4. De aangeschafte digitale whiteboards worden NIET gebruikt op de manier zoals zou moeten, nl. voor vertoning van films, PowerPoint, etc.

4.1. Oplossing 1: onbekend

4.2. Oplossing 2: onbekend

5. Afstemming tussen wensen docenten en technische mogelijkheden systeembeheer

5.1. Systeembeheer uitnodigen in de lessen Beleidsmedewerker ook uitnodigen Scholing systeembeheerder

6. implementatie van het ELO

6.1. doel formuleren

6.1.1. stuurgroep-plan van aanpak - communictieplan - kerngroep voortrekkers - trainingen - good practise voorbeelden - voortdurend monitoren en stimuleren - trainingen door eerste groep gebruikers

7. De Ict afdeling functioneert niet

7.1. Oplossing 1 Meer training en opleiding geven aan ICT collega's

7.2. Oplossing 2 Rooster de ICT coördinatoor vrij van lessen en geef hem/haar de dagelijkse leiding over de afdeling applicatie- en systeembeheer

8. personeelsverzuim