Vroegtijdige schoolverlaters (VSV)

onderwijs vsv

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Vroegtijdige schoolverlaters (VSV) Door Mind Map: Vroegtijdige schoolverlaters (VSV)

1. Persoonlijke redenen

1.1. Hangen op straat

1.2. Studievertraging

1.3. Thuissituatie

1.3.1. Verwaarlozing

1.3.2. Mantelzorg

1.3.3. Geldproblemen

1.3.4. Weinig ondersteuning

1.3.4.1. anti-school houding familie

1.3.5. Ouders met een negatieve houding en verwachting tegenover school

1.3.6. Gebroken gezinssituatie,

1.3.7. Anderstalig

1.3.8. Criminaliteit in gezin

1.4. Psych/sociale beperking

1.4.1. Stigma

1.4.2. Praktische problemen

1.5. Mist zelfdiscipline

1.6. Zingeving

1.7. Verslaving

1.7.1. Games (steeds meer)

1.7.2. Soft/harddrugs

1.8. Justitie

1.9. Gender

1.10. Tienerzwangerschap

1.11. Onzeker/faalanstig

1.12. Niet gemotiveerd

1.12.1. Verder blijkt uit recent onderzoek van de inspectie dat leerlingen in Nederland maar matig gemotiveerd zijn om te leren op school. Ze voelen zich niet vaak uitgedaagd door de leraar of de lesstof. Ze worden vooral gedreven door het diploma dat ze kunnen behalen en de hoop op een goede toekomst. (bron: staat van het onderwijs, 2019)

1.13. Puberteit

1.14. Financiële beperking

1.15. Gezondheidsredenen

1.16. Verhuizing

1.17. Angst/depressie

1.17.1. Kinderen en jongeren zijn angstiger en depressiever dan ooit. En dit is waarom. - Bedrock

1.17.2. Early intervention programs for mood and anxiety disorders improve patient outcomes and provide access to care in the most appropriate settings | Lawson Health Research Institute

1.18. Negatief stereotypering

1.19. Zwakke time management

1.20. Burn-out

1.21. Laaggeletterdheid

2. Instellingsgebonden redenen

2.1. kwaliteit organisatie laag

2.1.1. kwaliteit docenten laag

2.1.2. Kwaliteit werkvormen laag

2.2. Voelt zich niet verbonden met klasgenoten/school

2.2.1. Onderwijspersoneel is onvoldoende betrokkenen

2.2.2. Aandacht voor soepele overstap en beleid voor nieuwe studenten

2.2.3. De leerling zelf is onvoldoende betrokken

2.3. Ontevreden over de inhoud van de opleiding

2.3.1. Verveling

2.3.2. Niet tevreden over de stof

2.4. Rumoerige klassen

2.5. Pesten/onveilig

2.6. Gevraagde zelfstandigheid is te groot

2.7. Geen of gebrekkig warme overdracht

3. Studie- en beroepsgebonden redenen

3.1. Verkeerde keuze opleiding

3.1.1. LOB-activiteiten vanuit MBO-agenda

3.1.2. Niet goed georiënteerd/verkeerd beeld

3.1.3. Wel goed georiënteerd en goed beeld, maar opleiding past toch niet

3.1.4. Keuze gemaakt op basis van druk uit de omgeving

3.2. Aantrekkingskracht arbeidsmarkt (pull-factor)

3.3. Belangstelling voor andere opleiding

3.3.1. Oudklasgenoten met positieve verhalen

3.4. Kan geen contract krijgen voor BBL

3.4.1. BBL-coach

3.5. Geen passend onderwijs

4. Definitie: “het verlaten van het onderwijs zonder startkwalificatie: een diploma van havo, vwo of niveau 2 van het mbo”

4.1. studies

4.1.1. Many general factors—including lack of goal clarity, decreased motivation, disorganized thinking, mood dysregulation, financial stress, and relationship problems— can hinder academic performance and increase the probability of course dropout (Braxton et al., 2004; Dale & Sharpe, 2001; Kuh, Kinzie, Buckley, Bridges, & Hayek, 2007).http://individual.utoronto.ca/jacobhirsh/publications/GoalSettingJAP2010.pdf