Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Project Door Mind Map: Project

1. Initiatieffase

1.1. Kennismakingsgesprek

1.1.1. Het kennismakingsgesprek is een vrijblijvende kennismaking tussen u en de architect. U kunt zo kennismaken met zijn werk en ontdekken of uw vraag aansluit bij de kennis en ontwerpen van de architect.

1.2. Inventarisatie wensen

1.2.1. Interieur

1.2.1.1. Wat zijn uw wensen voor het interieur? U kunt vast nadenken over welke eisen u stelt aan het interieur. Vooral belangrijk is de vraag hoe gebruikt u het interieur. Maar ook, welke materialen en welke inrichting.

1.2.2. Exterieur

1.2.3. Gebruik

1.2.4. Duurzaamheid?

1.3. Bestemmingsplan checken

1.4. Vergunning nodig?

1.5. Opstellen programma van wensen

2. Schetsontwerp

2.1. Bestaande toestand

2.1.1. Bestaande tekeningen aanwezig?

2.1.2. Opmeten bestaande toestand

2.1.3. Tekenen bestaande toestand

2.2. Ontwerp

2.2.1. Schetsen

2.2.2. 3D schetsplan

2.3. Gesprek

3. Definitief ontwerp

3.1. Ontwerp

3.2. Omgevingsvergunning

3.2.1. Bouwbesluitcheck

3.2.1.1. Oppervlakten

3.2.1.2. Daglicht

3.2.1.3. Ventilatie

3.2.1.4. Brandveiligheid

3.2.2. Indienen aanvraag

3.3. Gesprek

4. Besteksfase

5. Bouw