Leerdoelen vakdidactiek meetkunde

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Leerdoelen vakdidactiek meetkunde Door Mind Map: Leerdoelen vakdidactiek meetkunde

1. Uitleg

1.1. Doorsnede kubus

1.2. Handelingsniveaus

1.3. Smeuig

1.4. Uitslagen

1.5. Denkfouten

1.6. Obstakels

2. Modellen

3. Obstakels

4. Didactiek

4.1. Valkuilen

4.2. Ruimtelijk inzicht

4.3. Leerdoelen vo

4.4. Leerlijn

4.5. Oplosstrategieen

4.6. Leerstofinhouden

4.6.1. Schaal

4.6.2. Pythagoras

4.6.3. Lichaamsdiagonaal

4.6.4. (Rekenen met) inhoudsmaten

4.6.5. Vergrotingen

4.7. Handelingsniveaus

4.7.1. Concreet materiaal

4.8. Differentieren

4.9. Stromingen

5. Werkvormen

5.1. Activerend

5.2. Verschillende

5.3. Praktische activiteiten

5.4. Levendig

5.5. Ict

5.6. Uitdagend

6. Leerstofinhoud

6.1. Anamorfosen

6.2. Deelgebieden

6.3. Verschil inhoud - oppervlakte

6.4. Inzicht in leerstof

6.5. Begrippen

7. Basisschool

7.1. Eindniveau

7.2. Leerstofinhoud

8. Overig

8.1. Nut meetkunde uitleggen aan leerlingen

8.2. Toetsvragen