Communicatie in de klas

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Communicatie in de klas Door Mind Map: Communicatie in de klas

1. Altijd oogcontact met de leerlingen

2. Duidelijke articulatie en gevarieerde intonatie

3. Woorden ondersteunen met uitgesproken mimiek & handgebaren

4. Afstand: de leerlingen meer persoonlijk benaderen als ze niet aan het opletten zijn

4.1. Als twee leerlingen aan het babbelen zijn, tussen hen gaan staan en van op die plaats verder lesgeven.

4.2. Meer tussen de banken lopen om de leerlingen te kunnen controleren + individueel feedback te kunnen geven over een oefening bv.

5. Gebruik van beelden: meer aanschouwelijke werkvormen in de taallessen

5.1. Foto's, authentiek materiaal en tekeningen bij het aanleren van woordenschat

5.2. Gebruik van youtube-filmpjes & mindmaps om grammatica eens op een andere manier aan de leerlingen uit te leggen (op een aanschouwelijk, lager niveau)

6. Houding: rechte rug, uitstralen van zelfvertrouwen = OK OPGELET! Door op een bank/bureau te gaan zitten en zo verder les te geven, neemt mijn "autoriteit" of controle als leerkracht af

7. Taalgebruik: invloeden van tussentaal

7.1. Werkpunt 1 = Code-mixing: jij & u

7.2. Werkpunt 2 = Systematische codewisseling

7.2.1. Vertellen van verhaal of anekdote

7.2.2. Emotionele reactie (boos/blij)

7.3. Bron: http://biblio.ugent.be/input/download?func=downloadFile&fileOId=1200662&recordOId=1166437

8. Stemvolume: luid, maar niet té luid

9. Zeer expressief: spontaan, enthousiast en positieve uitstraling naar de leerlingen toe. Ze zien dat ik graag lesgeef!