Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
ERP Door Mind Map: ERP

1. Het belang voor ondernemingen?

1.1. Bedrijfsprocessen ondersteunen

1.2. Praktisch in gebruik

1.3. Tijdwinst opleveren

1.4. 'Return on investment'

2. Welke modules worden er niet in de OpenERP-businesscase geïnstalleerd?

2.1. Customer Relationship module

2.2. Project module

2.3. Invoicing module

2.4. Knowledge module

2.5. Manufacturting module

2.6. Human Ressources module

3. Drie belangrijke tips voor succesvolle ERP-implementatie

3.1. Maak er voldoende tijd voor vrij

3.2. Optimaliseer waar nodig

3.3. Denk na over uw eigen processen, beschrijf en analyseer deze processen

4. Wat is ERP?

4.1. Entreprise Resource Planning

4.1.1. Belangrijke bedrijfsprocessen informatiseren/ondersteunen

4.1.1.1. Boekhouding

4.1.1.2. Logistieke processen

4.1.1.3. CRM

4.1.1.4. Communictiebeheer

4.1.2. Integratie

4.1.2.1. alle gegevens die voordien in verschillende databases ingevoerd werden, hoeven maar één keer ingegeven te worden

4.1.3. Open aanpak

4.1.3.1. Op een snelle en eenvoudige manier gegevens en informatie uit database halen

4.1.4. Modulair opgebouwd

4.1.4.1. Men kan voor bepaalde onderdelen opteren en ten alle tijde verder uitbreiden

5. Welke modules worden er in de OpenERP-businesscase geïnstalleerd?

5.1. The stock module

5.2. The account module

5.3. The purchase module

5.4. The sale module

6. Welke modules van OpenERP dienen in het geval van Chocolatier Valentino te worden geïnstalleerd?

6.1. Accounting & Finance module

6.2. Order Administration module

7. ERP=robuuste tractor, CRM=snelle auto

7.1. ERP: is enkel voor binnen uw onderneming het harde werk te verrichten, en niet bedoeld naar de buitenwereld toe

7.2. CRM: is bedoeld voor de stakeholders buiten uw onderneming, om deze beter en snellere service te leveren