lexicale zinssemantiek

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
lexicale zinssemantiek Door Mind Map: lexicale zinssemantiek

1. metaforie

1.1. gelijkenisrelatie

1.1.1. materiële metaforie

1.1.1.1. vorm & positie

1.1.2. functionele metaforie

1.1.3. experiëntiële metaforie

1.1.3.1. zintuigelijk

1.1.3.2. beweging

1.2. andere

1.2.1. gegeneraliseerde metaforie

1.2.1.1. beweging (horizontaal/verticaal) --> hoeveelheid

1.2.1.2. beweging (iets/iem passeert iem/iets)--> tijd

1.2.1.3. hoeveelheid (geld) --> tijd

1.2.2. verbleekte metaforie

2. metonymie

2.1. bidirectioneel

2.1.1. plaats <=> bevinding

2.1.2. tijd <=> gebeurtenis

2.1.3. oorzaak/middel <=> gevolg/doel

2.1.4. container <=> inhoud

2.1.5. materiaal <=> product

2.1.6. deel <=> geheel

2.1.6.1. pars pro toto = deel ipv geheel

2.1.6.2. totum pro parte = geheel ipv deel

2.1.7. kenmerk/karaktereig <=> drager/persoon

2.2. unidirectioneel

2.2.1. herkomst --> product

2.2.1.1. eponiemen : herkomst=persoon

2.2.1.2. geoniemen : herkomst = plaats

2.2.2. handeling (nomen actionis)--> handelaar (nomen agentis)

2.2.3. symptoom --> diagnose

3. monosemie = 1 vorm + 1 betekenis

4. synonymie = 2 vormen + 1 betekenis

4.1. absolute/totale

4.1.1. in alle contexten vervangbaar + zelfde connotatie

4.1.1.1. bv. uitheems en inheems

4.2. prepositioneel

4.2.1. in alle contexten vervangbaar + niet zelfde connotatie (entailment relatie)

4.2.1.1. bv. eufemise

4.2.1.2. bv. professioneel/technisch & alledaags

4.3. in ruime zin

4.3.1. minstens 1 context vervangbaar + niet zelfde connotatie

5. polysemie = 1 vorm + 2 verwante betekenissen

6. homonymie = 1 vorm + 2 niet verwante betekenissen

7. homofonie = 2 vormen met versch. klemtoon + 2 niet verwante betekenissen

8. homografie = 2 vormen versch. geschreven (zelfde klank) + 2 verwante betekenissen

9. antonymie = tegenstellende betekenissen + 2 niet verwante vormen

9.1. niet relationele (niet gelijktijdig)

9.1.1. binair

9.1.1.1. 1) niet gradeerbaar (gn conversie/engagement) 2) contradictie ( X=A <--> X = NIET B)

9.1.2. polair (maat)

9.1.2.1. 1) gradeerbaar: gn engagement, wel conversie 2) contrariteit

9.1.3. evaluatief (waarde)

9.1.3.1. 1) gradeerbaar: gn + , wel - engagement 2) contrariteit

9.1.4. subjectief (zintuig/emotie)

9.1.4.1. 1) gradeerbaar: + en - engagement, gn conversie 2) contrariteit

9.1.5. directioneel (richting)

9.1.5.1. 1) gradeerbaar: + en - engagement, gn conversie 2) contrariteit

9.2. complementaire (niet perse van toepassing samen)

9.2.1. actie-reactie

9.2.2. anderen

9.3. relationele (moet samen)

9.3.1. overdracht (bv. van en aan)

9.3.2. ruimtelijk (bv. voor en achter)

10. hyponymie = 2 verwante betekenissen + 2 niet-verwante vormen

10.1. taxonomie relatie (hyponiem = soort v hyperoniem)

10.2. distinctief kenmerk (hyponiem= een X hyperoniem)

10.3. autohyponymie (wrd= hyperoniem & hyponiem)

10.4. inclusie relatie

10.4.1. referentieel/ extensie

10.4.1.1. verz hyponiem < verz hyperoniemen

10.4.2. conceptueel/intensie

10.4.2.1. def hyponiem < def hyperoniem

10.5. relatie van entailment/iimplicatie

10.5.1. x= hyponiem --> x= hyperoniem x= GEEN hyperoniem --> x= GEEN hyponiem

11. meronymie = 2 verwante betekenissen + 2 niet-verwante vormen

11.1. inclusierelatie

11.1.1. extensie/referentieel

11.1.1.1. holoniemen maken deel uit van meroniem

11.1.2. intensie/conceptueel

11.1.2.1. holoniem is onderdeel van meroniem

11.2. deel-geheel relatie

11.2.1. canonieke relatie (optioneel)

11.2.1.1. holoniem is (niet) altijd deel van meroniem, meroniem heeft (niet) altijd de holoniem

11.2.2. functionele relatie (prototypisch enkel)

11.2.2.1. holoniem heeft een bepaalde functie binnen het meroniem

11.3. materieel object (protoypisch)

11.4. leden van reeks

11.5. deel van handeling

11.6. lid van groep

11.7. portie / stofnaam van materie

11.8. materiaal van een object

11.9. geen entailment

11.9.1. x= holoniem --> niet perse x= meroniem x= GEEN meroniem --> niet perse x= GEEN holoniem