Leermogelijkheden circus

Leermogelijkheden thema circus

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Leermogelijkheden circus Door Mind Map: Leermogelijkheden circus

1. Informatievaardigheden

1.1. Bronnen raadplegen (boeken, internet)

1.2. Verwerken van informatie mbv plaatjes en tekst

1.3. Informatie presenteren

2. Kritisch denken

2.1. Reflecteren op eigen werk en dat van anderen

2.2. Betekenisvolle vragen stellen

3. Onderzoekende houding

3.1. voorstelling geven

3.2. schminken

3.3. passende muziek maken/zoeken

4. Rekenactiviteiten

4.1. Patronen maken

4.2. Verhoudingen (hoe groot is een mens tov de tent?)

4.3. Doelen

4.3.1. Weten wat een patroon is

4.3.2. Leren wat verhoudingen zijn en waar je dit om je heen terug ziet.

5. Taalactiviteiten

5.1. Script schrijven

5.2. Presentatie maken

5.3. Toegangskaartjes voorstelling maken

5.4. Doelen

5.4.1. Spellingsregels hanteren

5.4.2. Oefenen 5 W-vragen

6. Spelactiviteiten

6.1. Slapstick voorstelling geven

6.2. Stop-motion maken

6.3. Themahoek voor rollenspel

6.4. Poppenkastvoorstelling

6.5. Doelen

6.5.1. Hanteren spelelementen

6.5.2. Samenwerken

6.5.3. Inleven in een andere rol

6.5.4. Emoties uitdrukken

6.5.5. Reflecterend vermogen

6.5.6. Leren gebruik te maken van diverse media om dingen mee uit te beelden

7. Beeldende activiteiten

7.1. Decor maken

7.2. Circuspoppen maken

7.3. Maskers maken

7.4. Doelen

7.4.1. Verbeelden gerichte waarneming

7.4.2. Onderzoekende houding ontwikkelen

7.4.3. Leren omgaan met bepaalde materialen

7.4.4. Fijne motoriek stimuleren

7.4.5. Oefenen reflecterend vermogen

7.4.6. Ontwikkelen culturele basisvaardigheden: waarnemen, verbeelden, conceptualiseren en analyseren