ERP

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
ERP Door Mind Map: ERP

1. Wat is ERP?

1.1. Enterprise Resource Planning

1.2. Software

1.3. Voor bedrijven

2. Wat is het belang van ERP-software voor een onderneming of organisatie?

2.1. Productiviteit verhogen

2.2. Kosten beheersen

2.3. Interne bedrijfsprocessen ondersteunen

3. ERP= robuuste tractor, CRM= snelle auto. Wat wordt bedoeld met deze metafoor?

3.1. CRM kan niet rond een vast en star systeem werken

3.2. ERP draait rond een vast en star systeem, het hoeft helemaal niet flexibel te zijn

4. OpenERP businesscase: Welke modules van OpenERP worden in deze businesscase niet geïnstalleerd?

4.1. Inventory module

4.2. Production planning module

4.3. HR module

4.4. Production module

4.5. Delivery module

4.6. BI module

4.7. Engineering module

5. OpenERP-businesscase: Welke modules van OpenERP worden in deze businesscase geïnstalleerd?

5.1. Stock module

5.2. Sales module

5.3. Account module

5.4. Purchase module

6. Welke modules van OpenERP dienen in het geval van Chocolatier Valentino te worden geïnstalleerd?

6.1. Account module

6.2. Sales module

6.3. Inventory module

6.4. Production module

6.5. Stock module

7. 3 belangrijke tips voor een succesvolle ERP-implementatie

7.1. Maak tijd voor de implementatie

7.2. Onderschat de eigen processen niet

7.3. Betrek zowel werkvloer als directie bij de implementatie