Rapportering GBO

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rapportering GBO Door Mind Map: Rapportering GBO

1. Projectwerking

1.1. Inschattingen

1.1.1. Inschattingen van analyses

1.1.2. Forecasting markt

1.1.3. Forecasting DGK

1.1.4. Inschatten van benodigde middelen/workload

1.2. Budget

1.2.1. Budgetopvolging

1.2.2. Verantwoording naar opdrachtgever

1.2.3. Budgetten opstellen voor projecten/programma's

1.3. Tijdsbesteding

1.3.1. Voortgang projecten

1.3.2. Rapport dat aanduidt waar de personeelstijd naartoe gaat (programmawerk of ad hoc vragen)

1.3.3. Inschatting workload

1.3.4. Rapport dat aanduidt hoeveel tijd we verliezen door bvb uitblijven van wetgeving

2. Tools/databronnen/Manier van rapporteren

2.1. Databronnen

2.1.1. Data hub

2.1.2. Data van BGP

2.1.3. CRM

2.1.4. LIMS

2.1.5. Timetell/Toggl

2.1.6. Nationale databank

2.2. Tools

2.2.1. Excel

2.2.2. GIS

2.2.3. Powerquery

2.2.4. DIER

2.2.5. R

2.2.6. MS Projects

2.2.7. Power BI

2.3. Manier van rapporteren

2.3.1. Disseminatie resultaten

2.3.2. DGZ online

2.3.3. Opzetten systeem voor rapportering via Portaal

2.3.4. Nieuwsbrieven/blog/artikels/website

2.3.5. Real time rapportering

2.3.6. Fiches

2.3.7. Wetenschappelijke artikels

3. Diergeneeskundige ondersteuning

3.1. Risico-analyse

3.2. Benchmarking

3.2.1. Benchmarking

3.2.2. Detectie noden klanten

3.2.3. Klantensegmentatie

3.3. Inhoudelijke evaluatie

3.3.1. Analyse resultaten gezondheidsprogramma's

3.3.2. Inhoudelijke cases

3.3.3. Rapportering over evolutie van programma's

3.3.4. Opvolging programmawerking

3.3.5. Analytische retrospective

3.3.6. Opvolging/controle/extra's als aanvulling op de gezondheidsprogramma's

3.3.7. Detectie zwak lopende processen

3.3.8. Nieuwe noden van klanten ontdekken

3.4. Statistische ondersteuning

3.4.1. Bemonsteringsschema's

3.4.2. Diagnostiek, testkarakteristieken, Pilots, R&D, ...

3.4.3. Project analyse, Statistisch design

3.5. Kosten/baten & Economische rapportering

3.5.1. Business case

3.5.2. Werking labo, I&R, GZA, GBO & Regio

3.5.3. Scenario's vergelijken

3.5.4. A.H.??K.B.

3.6. Syndromic Surveillance

3.6.1. Syndromic Surveillance

3.6.2. TASC ( ?? Analysis Surveillance)

4. Samenwerking

4.1. Labowerking DGZ

4.2. Financiën DGZ

4.3. Arsia

4.4. Integratie met MCC

4.5. Facturatie (ook voor andere labo's)

4.6. Regio-dierenartsen

4.7. Sciensano

4.8. Internationale afstemming met collega's uit NL, FR, ...