Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
ecosysteem Door Mind Map: ecosysteem

1. chemische

2. ecologie is de wetenschap die ecosystemen bestudeerd.

3. is het geheel van relaties tussen de organismen van een levensgemeenschap en de relaties tussen die organismen en de abiotische factoren van die biotoop

3.1. ecosysteem diensten

3.1.1. producerende

3.1.2. regulerende

3.1.3. culturele

3.1.4. ondersteunende

4. individu

4.1. populatie

4.1.1. levensgemeenschap

4.1.1.1. ecosysteem

5. verschillende voedsel ketens vormen samen een voedsl web

6. producenten

6.1. planten

6.2. anorganische naar organische

7. cunsumenten

8. reducenten

8.1. bacteriën

8.2. mineraliseren

9. een voedselpiramide is een voorstelling van voedselrelaties in een ecosysteem.

9.1. voedselniveaus

9.2. biomassa

9.3. aantallen

9.4. energie

10. voordelen leven in groep

10.1. groep jagen

10.2. elkaar beschermen

10.3. voedsel verzamelen

10.4. nakomelingen verzorgen

10.5. energie zuinig leven

10.5.1. zoals vogels die naast elkaar vliegen

10.6. territorium verdedigen

11. coöperatie organisme die in groep samenwerken

11.1. broederzorg

11.2. kudde

11.3. sociale staat

12. communicatie

12.1. waarschuwen

12.2. honger

12.3. voedselbron

12.4. sex

12.5. taakverdeling

12.6. afteschrikken

12.7. sociale samenhang te garanderen

13. aangeleerd gedrag

13.1. gewenning

13.2. inprenting

13.3. imitatie

13.4. klassieke en operante conditionering

13.5. trial-and-error

13.6. inzicht

13.7. herhaling

14. soorten communicatie

14.1. optische

14.2. akoestische

14.3. tactiele

15. energie verlies

15.1. uitwerpselen

15.2. door te ademen wordt dat warmte

15.3. dieren kunnen ook sterven zonder opgegeten te worden

15.4. niet alles wordt opgegeten

16. biodiversiteit op 3 niveaus

16.1. soort

16.2. genetisch

16.3. ecosysteem

17. meer biodiversiteit

17.1. meer weerstand zektes

17.2. meer organische voedsel

17.3. sneller herstellen van een gestoord evenwicht

17.4. meer weerstand bieden tegen exoten

17.5. meer voedsel vastgehouden

18. symbiose

18.1. mutualisme

18.2. parasitisme

18.3. organisch naar anorganisc

18.4. commensalisme