Onder welke voorwaarden kunnen gemeenten duurzaam en veilig veranderen

Proposal 2019-08-23

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Onder welke voorwaarden kunnen gemeenten duurzaam en veilig veranderen Door Mind Map: Onder welke  voorwaarden kunnen gemeenten duurzaam en veilig veranderen

1. Gemeenten

1.1. praktisch ecclesiologisch

1.1.1. ecclesiologische grondlijnen

1.1.2. ecclesiologische visies

1.1.3. ecclesiologische modellen

1.1.4. systeemniveau's

1.2. kerkstelsel: lokaal, regionaal, nationaal

1.2.1. missie, doel

1.2.2. beleid en strategie

1.2.3. kerkrecht en K.O.

1.2.4. praktijken

2. Veranderen

2.1. passief, reactief

2.1.1. praktijken

2.1.1.1. schriftgezag

2.1.1.2. liturgische ontwikkelingen

2.1.1.3. M/V in de kerk

2.1.2. visies

2.1.2.1. tradi-grefo's

2.1.2.2. spiri-grefo's

2.1.3. grensverkeer

2.1.4. krimp/afname ledental

2.2. geïnitieerd/pro-actief

2.2.1. fusie GKv/NGK

2.2.2. initiatieven deputaten

2.2.3. ontwikkelingen elders PKN/CGK/...

2.2.4. missionaire kerkvernieuwing

2.2.5. Ph.D.-onderzoek HW

2.2.5.1. procesontwerp; handelingsonderzoek

2.2.5.1.1. themafase

2.2.5.1.2. kristallisatiefase

2.2.5.1.3. exemplarische fase(n)

2.2.5.2. procesbegeleiding

2.2.5.2.1. opstelling: reflexive practioner

2.2.5.2.2. Kerk Vandaag en Morgen

2.2.5.2.3. adviespraktijk PC

3. Veilig

3.1. cultuur

3.1.1. rood/groen

3.1.2. invloed blauw (ruimte of inperking)

3.2. oorsprong

3.2.1. historie

3.2.2. archeologie

3.2.3. systeem patronen

4. Duurzaam

4.1. Streven op LT Missionair effectief op 5 gebieden

4.1.1. evangelisatie

4.1.2. discipelschap

4.1.3. dienstbetoon

4.1.4. gerechtigheid

4.1.5. schepping

4.2. vraagt duurzame gemeenschap en organisatie

4.2.1. reputatie

4.2.2. theologie

4.2.3. mensen

4.2.4. spiritualiteit

4.2.5. geld