Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
THEATER Door Mind Map: THEATER

1. OORSPRONG

1.1. klassieke oudheid

1.1.1. tragedie

1.1.2. komedie

1.2. middeleeuwen

1.2.1. volkstoneel

1.2.1.1. klucht

1.3. nieuwe tijd

1.3.1. William Shakespeare

1.4. nieuwste tijd

1.4.1. absurd toneel

1.4.2. episch theater

1.4.2.1. Bertold Brecht

2. BELANG

2.1. ontspanning

2.1.1. stuk bijwonen

2.1.2. stuk creëren

2.1.2.1. hobby/werk

2.2. educatief

2.2.1. aangeboden op school

2.3. opvoeding

2.3.1. invloed fantastie

2.3.2. invloed denkvermogen en redenering

2.3.3. sociale vaardigheden

2.3.4. woordenschat verbreden

2.3.5. kennis verruimen

3. PROBLEEM

3.1. minder interesse (jongeren)

3.1.1. evolutie smartphones

3.1.2. evolutie + druk van sociale media

3.1.3. minder aanbieding

3.1.3.1. op school

3.1.3.2. in verenigingen

3.2. meer aandacht films & series

3.2.1. eenvoudiger

3.2.1.1. Netflix

3.2.1.2. TelenetPlay

3.2.1.3. YouTube

4. AANPAK

4.1. theaterorganisaties

4.1.1. theaterwerkplaats NEST

4.1.2. OpenDOEK - JongDOEK

4.2. evenementen

4.2.1. Spots op West-festival

4.2.2. Toekoer festival

4.2.3. Landjuweelfestival

4.3. kunstonderwijs

4.3.1. Academie Kunsthumaniora Brugge

4.3.2. Studio Herman Teirlinck

4.3.3. RITCS Brussel

4.4. cultuurcentra

4.4.1. stadsschouwburgen

4.4.2. MaZ (Brugge)

4.4.3. OC De Kleine Beer (Beernem)

4.5. informeren

4.5.1. abonnementen

4.5.1.1. e-mails

4.5.2. magazines

4.5.3. flyeren