Wat is de potentiele waarde van kleiwinning voor Natuurmonumenten?

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Wat is de potentiele waarde van kleiwinning voor Natuurmonumenten? Door Mind Map: Wat is de potentiele waarde van kleiwinning voor Natuurmonumenten?

1. Marge

1.1. Vaste fee

1.1.1. Natuurmonumenten

1.1.2. Boskalis

1.2. Verdeling overige winst

1.2.1. 60 % Natuurmonumenten

1.2.2. 40 % Boskalis

2. Kosten door werkzaamheden

2.1. Vaste kosten

2.1.1. Keuring en certificering

2.1.1.1. Erosieklasse

2.1.1.2. Milieukundig

2.1.2. Ontginning

2.1.3. Depotkosten

2.1.4. Inrichting werklocatie [l.s.]

2.2. Variabele kosten: markt en positie afhankelijk

2.2.1. Transport uit depot naar verwerking

2.2.1.1. indirect: nat, per schip

2.2.1.2. direct: droog, per as

2.2.2. Transport naar project

2.2.3. Overslag

2.2.4. Uitlossen en na-transport op verwerkingslocatie

3. Opbrengsten

3.1. Markt

3.1.1. Vraag

3.1.1.1. Hoeveelheid

3.1.1.2. Kwaliteit

3.1.1.2.1. Erosieklasse

3.1.1.2.2. Milieukundig

3.1.1.3. Meerwaarde / EMVI

3.1.2. Aanbod

3.1.2.1. Ambitie Natuurmonumenten; bepaald de druk op de afzet

3.1.2.1.1. Beschikbare tijd voor ontginning / vermarkten klei

3.1.2.1.2. Af te zetten hoeveelheid en locatie

3.1.2.2. Ambitie en focus kleihandel

3.1.2.2.1. aanneming projecten

3.1.2.2.2. verkoop als leverancier

3.1.3. Marktinformatiesysteem

3.1.3.1. Positie van de locatie t.o.v. markt

3.1.3.2. Concurrentiepositie

3.1.3.3. Kwaliteit (erosieklasse en milieukundig)

3.1.3.4. Meerwaarde / EMVI

4. Hoofddoelstelling: Verbetering ecologie op de percelen van Natuurmonumenten

4.1. Maatregelen ter verbetering van ecologie

4.1.1. Vergunningen en ontwerp

4.1.2. Omgevingsmanagement

4.1.3. Ecologie

4.1.4. Beheer & ingebruikname

4.1.5. Grondwerk

4.1.6. Waterhuishouding

4.1.7. Toegangkelijkheid & recreatie

4.2. Middelen