Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
PAH Door Mind Map: PAH

1. 1-1 relatie

2. agogisch

2.1. doelgroep: volwassenen en bejaarden

2.2. doelstellingen: bevorderen, stimuleren, optimaliseren, verbeteren

2.3. relatiewijzer

2.4. Verzorgingshuisje

2.4.1. als voorbereiding en oriëntering op het functioneren als zorgkundige, zorg verlenen vanuit een totaalvisie

3. het ontwikkelingsschema

3.1. 1. sensomotoriek

3.2. fysieke (=lichamelijke) ontwikkeling

3.3. sensoriek : horen, zien, ruiken, voelen, proeven

3.4. motoriek: fijne motoriek en grove motoriek

3.5. 2. psychische (=mentaal) ontwikkeling

3.6. cognitie ( verstand)

3.7. waarnemen

3.7.1. geheugen:KTG= korte termijngeheugen

3.7.1.1. LTG= lange termijngeheugen

3.8. denken:

3.8.1. taal: verbale en non verbale taal

3.9. emoties:

3.9.1. bang

3.9.1.1. blij

3.9.1.1.1. boos

3.10. 3: sociale ontwikkeling

3.10.1. groepsrelatie

4. pedagogisch

4.1. doelgroep: 0-3 jaar

4.2. doelstellingen: bevorderen, stimuleren en optimaliseren

4.3. relatiewijzer

4.4. verzorgingshuisje

4.4.1. als voorbereiding en oriënteren op het functioneren als kinderbegeleidster, kinderen vanuit een totaalvisie begeleiden

4.5. verzorgingshuisje

4.5.1. als voorbereiding op het functioneren als kinderbegeleider, kinderen vanuit een totaalvisie begeleiden

5. ICF schema

5.1. betekenis:

5.1.1. is een classificatie waarmee het menselijk functioneren kan worden omschreven

5.1.1.1. hierdoor krijg je meer informatie over de zorgvrager

5.2. 1 gezondheidstoestand

5.3. lichaam (functies/ anatomie /stoornissen

5.4. doen (activiteiten/ beperkingen)

5.5. samen/ participatie(problemen)

5.6. omgeving ( externe factoren)

5.7. ik ( persoonlijke factoren)

6. patronen van Gordon voor deze doelgroep

6.1. gezondheidsbeleving en instandhouding

6.2. voeding en stofwisseling

6.3. uitscheiding

6.4. activiteiten

6.5. slaap en rust

6.6. cognitie en waarneming

6.7. psychosociale/beleving

6.8. zelfbeleving

6.9. rollen en relatie

6.10. seksualiteit en voortplanting

6.11. stressverwerking

6.12. waarden en levensovertuiging

7. patronen van Gordon voor deze doelgroep

7.1. gezondheidsbeleving en instandhouding

7.2. voeding en stofwisseling

7.3. uitscheiding

7.4. slaap en rust

7.5. cognitie en waarneming

7.6. rollen en relatie (mama, papa,....)

7.7. waarden en levensovertuiging (geloof)

8. mensvisies

8.1. emancipatorische mensvisie

8.1.1. zorgvrager staat centraal

8.1.1.1. wat wil hij ?

8.1.1.1.1. luister naar zijn noden

8.2. dynamische mensvisie

8.2.1. de zv veranderd door heel zijn leven

8.2.1.1. groeikansen

8.2.1.1.1. rekening Houden met zijn geschiedenis

8.3. holistische mensvisie

8.3.1. de persoon in zijn geheel bekijken

8.3.1.1. lichamelijk , geestelijk , sociaal = verbonden met elkaar

9. verzorgingshuisje

9.1. AD7: oriënteren op beroepen en voorbereiden op studie- of loopbaan

9.2. AD6: indirecte zorg verlenen

9.3. AD5: (ped)agogisch handelen

9.4. AD4: zorg dragen voor gezondheid en welzijn

9.5. AD3: in een organistatie & in team werken.

9.6. AD2: communiceren

9.7. AD1: kwaliteitsbewust handelen

9.8. binnen een welomschreven opdracht